ประโยคนี้นับเป็นประโยคที่ได้ยินในชีวิตประจำวันบ่อยๆเหมือนกัน… บางทีเราก้ได้ยินจากละคร, ภาพยนตร์ ต่างๆ เรามาดูกันว่า ประโยคนี้ในภาษาอังกฤษ เขาพูดกันอย่างไรกันน่ะ…

“What time will you be home?”
คุณจะกลับบ้านกี่โมงคะ