มีหลายกระแสที่ได้กล่าวไว้ว่าในการสร้างพีระมิดของอียิปต์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ “แล้วใครล่ะเป็นผู้สร้าง” ดูจากรูปทรงของพีระมิดแต่ละแห่งแล้วอาจจะต้องใช้เครื่องจักรกลมหาศาลที่สำหรับเคลื่อนย้ายหินแต่ละก้อนเพื่อนำไปวางซ้อนเรียงกันจนเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม หากเป็นฝีมือมนุษย์ในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อสร้าง กระบวนการเคลื่อนย้ายหินแต่ละก้อนทำอย่างไร แล้วเหตุใดพีระมิดจะต้องมีรูปทรงสามเหลี่ยม ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นปริศนาให้ผู้พบเห็นได้ตั้งคำถามมากมาย
     และจากการตั้งคำถามว่ามนุษย์หรือใครเป็นผู้สร้างพีระมิด ก็ได้มี นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยชิคาโก และ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดดดยการนำทีม โดย Dr. Mark Lehner ได้ทำการขุดค้นเพื่อพิสูจน์หาความจริงว่าใครเป็นคนสร้างกันแน่ หลังจากที่ได้ทำการขุดค้นเพื่อพิสูจน์หาความจริงว่าใครเป็นคนสร้างกันแน่ หลังจากที่ได้ลงมือทำการขุดค้นก็ได้ความว่าน่าจะเป็นไปได้ว่ามนุษย์นี่เองเป็นผู้สร้าง
     ทีมขุดของ Dr. Mark Lehner ได้ขุดพบหลักฐานใหม่เกี่ยวกับกลุ่มคนงานผู้สร้างพีรามิด ณ. บริเวณทางใต้ฐานสฟิงก์ และหมู่พีรามิดใหญ่ พื้นที่ดังกล่าวเรียกว่า “หมู่บ้านคนงาน
     การขุดครั้งนี้ได้พบสิ่งก่อสร้างที่ถูกดินทับถมมาหลายร้อยปีที่คาดว่าน่าจะเป็นค่ายคนงาน ซึ่งสามารถจุคนงานได้ถึงกว่า 2 พันคน ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผา และกระดูกของสัตว์เหล่านี้น่าเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงคนงานสร้างพีรามิดนั่นเอง นอกจากนี้แล้วยังมีหลักฐานพบว่าคนงานเหล่านี้บริโภคอาหารจำพวกขนมปังและปลา, และยังดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย จากเศษซากที่พบเห็นก็มีอายุราวๆ 4500 ปีมาแล้ว

     การค้นพบในครั้งนี้ Dr. Mark Lehner ได้สันนิฐานว่าซากกระดูกของคนที่ขุดพบนั้นไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานหนักตามที่คาดเดาไว้ก่อนหน้านี้ จากการพิสูจน์โครงกระดูกพบว่าสุขภาพของคนงานนั้นได้มีการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี และสุขภาพร่างกายของคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ผ่ายผอมจนเกินไป หากเราจะคาดเดาว่าคนเหล่านี้จะถูกบังคับให้ทำงาน


สร้างพีระมิดไว้เพื่ออะไร ?
     จุดประสงค์ของการสร้างพีระมิดนั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไร แล้วสร้างไว้ทำไม? สร้างไว้เก็บพระศพของฟาโรห์ แล้วทำไมต้องสร้างมหึมาขนาดนั้น เพื่อจุดประสงค์ใด เกิดคำถามมากมายในภาพที่เห็นของพีระมิด หรือว่าจะสร้างไว้เพื่อจอดยานของมนุษย์ต่างดาว ดูจากรูปทรงของพีระมิดแล้ว
     การที่จะนำยาน หรือเครื่องบินไปลงจอดได้นั้นพื้นที่สำหรับจอดก็ควรเป็นลานโล่งและสิ่งที่สำคัญจะต้องกว้างพอสำหรับลงจอดของยานได้ หรือว่ายานของมนุษย์ต่างดาวสามารถจอดได้บนยอดแหลมๆ ของพีระมิดได้ คิดไปอีกมุมหนึ่งหากจะจอดยานลงบนพื้นดิน และพื้นดินของประเทศอียิปต์ส่วนมากจะเป็นดินทราย หากนำยานลงจอดแล้ว อาจจะทำให้ยานเสียหายจากการทุดตัวของดินทราย เลยต้องให้มนุษย์สร้างพีระมิดเพื่อเป็นที่จอดยานของมนุษย์ต่างดาว และประเทศที่ก่อกำเนิดเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO ก็คือประเทศอียิปต์เป็นประเทศแรก จากนั้นข่าวก็แพร่สะพัดไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจต่างๆ ที่ผลิตนิวเคลียร์และส่งยานอวกาศไปยังดาวต่าง ๆ นอกโลกเพื่อสำรวจหาสิ่งมีชีวิต แต่เจตนาหลักๆ ของการส่งยานอวกาศไปสำรวจยังดาวต่าง ๆ นั้นก็เพื่อจุดประสงค์จะหาแหล่งอาศัยที่ใหม่ของมนุษย์นั้นเอง จากการเสื่อมโทรมของโลกด้วยน้ำมือมนุษย์ จึงทำให้เกิดการสำรวจหาแหล่งที่อยู่ใหม่

พีรามิดกีซ่า
     พีระมิดกีซ่า (The Great Pyramid of Giza) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่ในประเทศอียิปต์ สิ่งก่อสร้างที่มีความยิ่งใหญ่และโดดเด่น พีระมิดแห่งเมืองกีซ่า ได้สร้างไว้เมื่อสมัยของเฮโรโดตุส ในสมัยนั้น หรือ ราา ๆ เมื่อราว 5 ศตวรรษก่อนคริสต์กาล ประมาณ 4,600 ปีก่อนคริสตกาล เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างไว้เพื่อทำเป็นที่เก็บรักษาพระศพ ไว้รอการกลับคืนชีพ ตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้น พีระมิดในกีซ่า มีความสูงสุดถึง 147 เมตร (481 ฟุต หรือ ประมาณเท่ากับอาคารสูง 40 ชั้น)
     สันนิษฐานว่าผู้สร้างพีรามิดนี้อาศัยดวงดาวเป็นหลัก นอกจากความใหญ่โตอันน่ามหัศจรรย์ของพีรามิดนี้แล้ว การก่อสร้างให้จนสำเร็จลุล่วง ยังเป็นที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งกว่าหลายเท่า เมื่อได้ทราบว่าหินเหล่านี้ต้องสกัดมาจากภูเขาที่อยู่ไกล แล้วลากมาสู่ฝั่งแม่น้ำไนล์ ล่องลงมาเป็นระยะทางนับร้อยไมล์จึงมาถึงจุดใกล้ที่ก่อสร้าง แล้วชักลากผ่านทะเลทรายไปถึงที่ก่อสร้างต้องแต่งสลักเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วจากนั้นก็ยกวางซ้อนขึ้นไปจนถึง 432 ฟุต (1 ไมล์ เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตร)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

  • UFO ภาษาอังกฤษ คือ  Unidentified flying objects  หรือ จานบิน, จานผี, วัตถุบินได้ลึกลับที่หาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไร
  • พีระมิด, ปิรามิด, รูปกรวยเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ คือ Pyramid
  • หมู่บ้านคนงาน ภาษาอังกฤษ คือ Workers’ village
  • มหึมา ภาษาอังกฤษ คือ Colossal, Gigantic