เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สำนวน วลี กลุ่มคำ จาก ศัพท์ Bird

Bird นก

นก (คน) จำพวกเดียวกัน Bird of feather

นักบิน Birdman

คนนำข่าวร้ายมาบอก, คนเคราะห์ร้าย Bird of ill omen

มองจากเบื้องบน Bird’s eye view, Bird’s eye