เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สำนวน วลี กลุ่มคำ ที่มาจาก คำศัพท์ Bed

Bed ที่นอน

คลอดบุตร (be) brought to bed

ฐานะ (ชีวิต) อุ่นหนาฝาคั่ง, ชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ Bed of flowers, Bed of Roses

ตายโดยธรรมชาติ Die in one’s bed

ป่วยต้องนอนแซ่ว Keep one’s bed

อารมณ์ไม่ดีในวันนี้ Get out of bed on the wrong side

รับผลแห่งกรรมของตนเอง Lie in the bed one has made