แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Between the two of us

Between the two of us

By Tanya Wilson

Here’s a poem from me to you

To make you happy when you feel blue

These words I write come from my heart

So, let me say it from the start

The friendship we have has been the best

We stuck together-not like the rest

They walked away when they didn’t care

But when I cried, you were there

You always make me smile a lot

You’re the best, you’re right on top

You never ever let me down

You made a smile from my frown

So, friend, when you’re feeling blue

Remember I am here for you

Because you’re the person I can trust

It’s always between the two of us

แปลอังกฤษเป็นไทย

ระหว่างเราทั้งสอง

นี่คือบทกวีจากฉันถึงคุณ

เพื่อทำให้คุณสุขใจในขณะรู้สึกเศร้าหมอง

คำพูดเหล่านี้ฉันเขียนออกมาจากหัวใจ

ดังนั้น, ขอให้ฉันเอ่ยมันตั้งแต่ต้น

มิตรภาพที่เรามีมานั้นเป็นสัมพันธ์สุดแสนดี

เรายึดมั่นต่อกัน-ไม่เหมือนคนพวกอื่น

พวกเขาเดินผละหนีในเมื่อไม่แคร์

แต่ในยามที่ฉันร้องไห้, คุณก็อยู่ที่นั่น

คุณทำให้ฉันยิ้มแย้มมากมายเสมอ

คุณนั้นสุดแสนดี, คุณอยู่เหนือข้างบนเลย

คุณมิเคยได้ปล่อยให้ฉันผิดหวัง

คุณได้สร้างรอยยิ้มขึ้นจากความหม่นหมองฉัน

ดังนั้น, เพื่อนใจจ๋า, ยามใดที่คุณรู้สึกเศร้าสร้อย

โปรดจำไว้ว่าฉันมาอยู่ที่นี่เพื่อคุณ

เพราะคุณคือบุคคลที่ฉันสามารถไว้วางใจ

มันอยู่ระหว่างเราทั้งสองเสมอไป

คำศัพท์

Blue (adj.) เศร้า, หม่นหมอง

Rest (n.) ส่วนที่เหลือ, ส่วนที่คงอยู่

ไวยากรณ์

stuck เป็นอดีตของ stick แปลว่า “ติดตรึง”, “ยึดไว้”

มีสำนวนหนึ่งที่ควรจำไว้ เหมาะจะนำไปใช้เป็นอย่างมาก คือ rest assured that…มั่นใจได้ว่า

นำไปสนทนา

1. You can rest assured that I will pay the bill within 30 days.
(คุณมั่นใจได้เลยว่าผมจะจ่ายบิลนั้นภายในเวลา 30 วัน)

2. Please rest assured that we’ll give you the best service.
(กรุณามั่นใจเลยว่าเราจะให้บริการอย่างดี)