เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สำนวน หรือ วลี ที่มาจากคำศัพท์ Bear

คงกระพันชาตรี                                     Bear
a charmed life

ขุ่นข้องหมองใจ                                     Bear
a grudge
ให้ความช่วยเหลือ                                Bear a
hand
มีส่วนร่วมใน                                         Bear
a part in
ล้มล้างด้วยกำลัง                       Bear down
กดขี่, บีบคั้นหนัก                                  Bear
hard on
จดจำ, รำลึกไว้                                     Bear
in mind
ไปเป็นเพื่อนฉัน                                    Bear
me company
เอนเอียง                                               Bear
off, Bear away
ประพฤติตนดี                                       Bear
oneself well
เป็นหลักฐานแน่นอน, ยืนยัน                 Bear out
ทนเขาไม่ไหว                                       Cannot
bear him
จงยิ้มและอดทนไว้                                Grin and
bear it
ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, ขัดขวางซึ่งหน้า          Bear
a man