เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สำนวน หรือ วลี กลุ่มคำ ที่มาจากศัพท์ Beat

Beat ตี (กลอง), ให้จังหวะ, เคาะ

อ้อมค้อม, โอ้เอ้ Beat about the bush

เสนอเงื่อนไข Beat a parley

ล่าถอย Beat a retreat

ต่อราคา Beat down the price

ชนะอย่างง่ายดาย Beat hollow

เบียดเสียดเข้าไป Beat in

ใช้สมอง Beat one’s brain

ไปเสีย Beat it

กระทืบเท้าลงที่พื้นทางเท้า Beat path

ตีอกชกใจ Beat the breast

กระทำโดยไร้ผล Beat the air

เคาะจังหวะ, ให้จังหวะดนตรี Beat time