เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สำนวนที่มาจากคำศัพท์ Bad

Bad ชั่ว, เลว, ป่วย, เจ็บ, โชคร้าย

อารมณ์ร้าย                                          Bad
blood
คนเลว                                                  Bad
egg, Bad hat
เป็นอันตรายต่อ                                   Bad
for
การทายผิด                                           Bad
shot
ระยะเวลาตกอับ                                   Bad
time
เน่า, เสีย, บูด                                        Go
bad
พินาศ, ฉิบหาย, ย่อยยับ                       Go
to the bad