เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง สำนวน วลี ที่มาจากคำศัพท์ Bean

Bean เมล็ด (ถั่ว, กาแฟ)

ร่าเริง Bean – fed, Full of beans

ทำโทษ (ดุ) เขา Giver one beans

ไม่มีสตางค์, เพื่อนเก่าแก่ Haven’t a bean

เปิดเผยข่าวคราวความเลินเล่อ Spill the beans

งานเลี้ยงประจำปีของนายจ้างลูกจ้าง Bean – feat, Beano