เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Astray กับ Estray ต่างกันอย่างไร

Astray (เออะซทเร) adv., adj. “หลงทาง” ใช้กับคน หมายถึง คนที่หลงทางผิด หรือ คนมีเวร ใช้กับสัตว์ หมายถึง สัตว์ที่หลงทาง

Estray (เอ็ซทเร) n. “คนหรือสิ่งของที่เคลื่อนออกจากที่เดิม” ในภาษากฎหมาย บ่งถึงสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของปลดปล่อยแล้วเที่ยวหลงทางอยู่

Astray adv. My younger brother was led astray by bad companions.

น้องชายของผมถูกเพื่อนไม่ดี ชักจูงไปในทางเหลวไหล

Astray เป็นคุณศัพท์ที่ไม่นำหน้านาม แต่ตามหลังกริยา is / am / are

Estray n. The fowl is a nighttime estray and the owl is a daytime estray while man is astray. in both.

ไก่เป็นสัตว์หลงทางในเวลากลางคืน นกเค้าแมวเป็นสัตว์หลงทางในเวลากลางวัน ขณะเดียวกัน มนุษย์หลงทางทั้งกลางวันและกลางคืน