เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 45

Rabbet ต่อโดยวิธีบากไม้และประกบกัน

Rabbet plane กบไสรางขอบกระดาน เพื่อทำร่องรับลิ้นอีกแผ่นหนึ่ง

Rack Saw เลื่อยชนิดที่มีซี่คลองเลื่อยกว้าง

Radiation การแผ่รังสี การแผ่ความร้อน

Radius planer กบไสโค้ง ใช้เฉพาะไสเส้นโค้ง

Raffia ผิวไม้ที่ใช้ในการจักสาน

Rafter ไม้จันทัน

Rag หินที่ใช้เป็นกระเบื้องปูหลังคา

Rail ราวรั้ว ราวซี่ลูกรง

Rail post เสาหัวท้ายบันได

Rain water pipe ท่อระบายน้ำฝน

Raker คานเอียง คานที่เอียงลาดกับแนวระดับ

Raking bond อิฐที่ก่อเรียงเป็นมุม หรือเชิงมุม หรือ แบบซิกแซ็ก

Rammer เครื่องตอก เช่น สามเกลอ

Ramp ทางลาด

Rampart เนินดิน ปราการ ป้อม

Rance ไม้ค้ำ ไม้ตอกยัน

Random เศษอิฐหิน ก่อโดยไม่ตกแต่งให้ได้ส่วนกัน

Rasp ตะไบหยาบ บุ้ง

Ratline บันไดเชือก บันไดที่มีเชือกผูกเป็นลูกบันได

Rattail file ตะไบกลมเรียวแหลม ตะไบหางหนู

Ratten หวาย

Rawhide หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก

Raw Material วัตถุดิบ

Rebate ร่องรางริมแผ่นไม้

Reception room ห้องรับรองแขก

Reconstruct สร้างใหม่

Rectangular รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

Red wood ไม้แดง

Reed ไม้รวก แฝก ฟาง

Refectory table โต๊ะที่มีลักษณะแคบและยาวกว่าปกติ ถ้ายาวมากก็อาจมีขา 6-8 ขาโครงไม้ยึดขามักอยู่ต่ำมากเกือบชิดพื้นเลยทีเดียว ใช้กันในศตวรรษที่ 16-17 ในห้องกินข้าว หรือในทางศาสนาต่อมาความยาวก็ลดลง

Refrigerator ตู้เย็น

Refuge เกาะกลางถนน

Regence period ศิลปะและงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมสมัย Phillippe Due d’ Orleans เป็นผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศส (1811-1820) ในยุคนี้นิยมงาน inlay และ งานตกต่างประดับประดา ไม่นิยมแบบ Symmetry

Reinforced concrete คอนกรีตเสริมเหล็ก

Relief ภาพนูน

Reliks ซากโบราณวัตถุ

Renaissance สถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียน สมัยศตวรรษที่ 15

Rep ผ้าเนื้อหนาใช้ทำผ้าหุ้มเบาะเก้าอี้

Repetition การทำซ้ำๆ กัน แบบซ้ำๆ

Replica การถอดแบบ กาจำลองแบบ

Representative arts ศิลปะในด้านวาดเขียน การปั้นภาพเหมือน

Relieving arch โค้งผ่อนแรง โค้งดั้งอย่างหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปเป็นเสี้ยวของวงกลม ตั้งไว้บนคานหรือทับหลัง ที่พาดเหนือช่องเปิดหรือฐานราก มีหน้าที่ช่วยรับแรงจรบางส่วน

Repousse (Fr.) วิธีการออกแบบและประดิษฐภาพนูนในงานโลหะ โดยการใช้ค้อนทุบออกจากด้านหลังหรือด้านในให้ภาพนูนออกมา เรียกว่าการบุหรือการดุน

Reredos ม่านประดับหลังแท่นบูชาในโบสถ์ฝรั่ง

Research การค้นคว้าวิจัย

Researcher ผู้ทำการวิจัย

Reservoir อ่างเก็บน้ำ บ่อขังน้ำขนาดใหญ่

Retaining wall เขื่อนกำแพงกั้นตลิ่ง กำแพงกันดิน

Reticulate เครื่องเรือนที่ทำลวดลายไขว้ไปมาแบบร่างแห

Revolving door ประตูหมุนโดยมีแกนอยู่กึ่งกลางประตูด้านล่างด้านบน

Revolving stage เวทีหมุน

Rhomb รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Ribbon back chair เก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังเป็นเส้นๆบางๆเหมือนเส้นริบบิ้นสอดไขว้กันไปมาเป็นงานแบบรอคโคโค

Ribbon ornament งานตกต่างแบบหนึ่งสมัยรอคโคโคมักทำเป็นรูปโบว์พันกิ่งไม้ หรือทำเป็นดอกกุหลาบผูกด้วยริบบิ้นประดับตามขอบโต๊ะ

Ribbon strip ไม้ตงที่ตรึงรองรับรอดปูพื้น

Ridge สันหลังคา อกไก่

Ridge board แผ่นกระดานครอบสันหลังคา, อกไก่

Ridge capping ครอบสันหลังคา

Ridge tile กระเบื้องมุงสันหลังคา

Right angle ฉาก 90 องศา

Ripper เหล็กสำหรับงัดกระเบื้องหลังคา

Rip saw เลื่อยสำหรับเลื่อยไม้ตามยาว เป็นเลื่อยมือแต่ฟันเลื่อยมีลักษณะคล้ายหน้าสิ่วเจาะไม้

Rise ช่วงสูง ความสูงของยอดท้องโค้งถึงฐานโค้ง

Riser ขั้นบันได ลูกตั้งบันได

Rocaille, Rococo คำฝรั่งเศสหมายถึง Rock Work เป็นศิลปะที่นิยมกันในราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 (1700-1790) เป็นงานตกต่างที่ละเอียดละอะ วิจิตรพิสดารมีลักษณะพลิ้วไหวอ่อนช้อยมีรากฐานจากธรรมชาติ เช่น ลายเปลือกหอย ใบไม้ ดอกไม้ โค้งรูปตัว c ฯลฯ

Rocking chair เก้าอี้โยก

Rod ราวแขวนม่านทำด้วยไม้กลม หรือ โลหะกลม

Roller shutter door ประตูเหล็กม้วนคล้ายมู่ลี่

Roll top desk โต๊ะเขียนหนังสือที่มีฝาโค้งเลื่อนลงมาปิดพื้นโต๊ะได้

Roman tile กระเบื้องลอนคู่

Romayne เครื่องตกแต่งยุคเรเนซองส์ เป็นรูปหัวคนในแผ่นวงกลมหรือลายขดม้วนหรือรูปเรขาคณิต

Roof หลังคา, สิ่งก่อสร้างซึ่งคลุมอาหารหรือโครงสร้างอยู่เบื้องบน

Roofing สิ่งที่ใช้มุงหลังคา เครื่องมุง

Roof-light, sky-light กระจกหลังคาให้แสง

Roof truss โครงหลังคา ส่วนประกอบตัวหลังคา

Room ห้อง

Rose-Coloured สีชมพู สีกุหลาบ

Rosette สิ่งประดับที่ทำเป็นแฉกๆ ทำนองกลีบกุหลาบใช้ประดับผนังหรือเพดาน

Rose window หน้าต่างรูปกลม

Rough batten ไม้เคร่า ไม้ระแนงหยาบๆ ที่ยังไม่ได้ไสกบ

Rotunda ห้องกลมภายใต้หลังคาโดม

Roundel สิ่งประดับลวดลายเป็นรูปกลมๆเล็กๆประดับเครื่องเรือน

Round file ตะไบกลม ใช้ถูด้านในของวงกลม

Round point chisel สิ่วสกัดหัวกลม

Round plane กบท้องมน ใช้ไสไม้ทำเป็นรูปแอ่ง

round steps ขั้นบันไดเวียน

Row house ห้องแถว

Rubber tile กระเบื้องยาง

Rubble เศษอิฐ หรือเศษหินหยาบ

Rubrication การลงสีโดยใช้วิธีเคลือบหรือทา

Runlet ท่อ, รางน้ำฝน

Rung ชั้นบันได

Rush ไม้จำพวกกก, ใช้สานทำที่นั่งของเก้าอี้

Russet สำน้ำตาลเหลือบแดง

Rust-coloured สีแดงอย่างสนิม

Rustic-lapped รั้วไม้ทำหยาบๆ ทำด้วยไม้ท่อนวางทับกัน

Rustic-seat ม้านั่งทำหยาบๆ ใช้ตั้งในสวน