เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Asian : Asiatic

Asian (เอชึน) n., adj. “ชาวเอเชีย เกี่ยวกับทวีปเอเชีย” ศัพท์บัญญัติใหม่ ราว พ.ศ. 2481-2483 แทน Asiatic

Asiatic (เอเชียทิค) ศัพท์เก่า ฟังดูรู้สึกงุ่มง่าม ปัจจุบันไม่นิยมใช้

The Asian Games will be held in any of Asian countries by Asians.

การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ จะจัดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งแห่งประเทศในทวีปเอเชีย โดยชาวเอเชีย