เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง AS FAR AS : SO FAR AS

As far as (แอ็ซ ฟา แอ็ซ) con. “ไกลเท่าที่”

So far as (โซฟาแอ็ช)

เป็นสันธานเชื่อมมุขยประโยคกับอนุประโยค
สันธานทั้งสองนี้ใช้ กับระยะทางเท่านั้น มีความหมายตามตัวอักษร ไม่เป็นสำนวน

As far as ไม่ใช้กับประโยคปฏิเสธ และมีความหมายในแง่ดีเสมอ

We shall get as far as we can by noon.

ในตอนเที่ยงเราจะเดินทางไกล เท่าที่สามารถจะเดินได้

I ran as far as I could and then walked back to the usual place

ผมได้วิ่งออกไปไกลเท่าที่สามารถจะวิ่งได้ แล้วก็เดินกลับที่เดิม

I rode as far as Phra Pradaeng.

ผมขับรถไปไกลถึงพระประแดง

So far as ใช้กับประโยคปฏิเสธ

We did not get so far as we expected.

พวกเราเดินไปได้ไม่ไกลเหมือนดังที่คิด

So far as “เท่าที่” ใช้กับประโยคเปรียบเทียบอ่อน ไม่เกี่ยวกับระยะทาง แต่เกี่ยวกับขั้นหรือระดับ

Your plan is a good one, so far as I can see.

โครงการของคุณใช้ได้เท่าที่ผมทราบ

My house is not located so far as you think.

บ้านผมตั้งอยู่ไม่ไกล เหมือนที่คุณคิด