เรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Adverbs

ถาม : Adverbs คืออะไร? มีไว้สำหรับอะไร? ขอให้ยกตัวอย่างมาแสดงให้ดูด้วย จะขอบพระคุณมาก?

ตอบ : Adverbs แปลว่า “กริยาวิเศษณ์” (บางตำราเรียกว่า “คำวิเศษณ์” เฉยๆ ก็ได้) มีไว้สำหรับ “ใช้ทำหน้าที่ขยายกริยา, ขยายคุณศัพท์, ขยายกริยาวิเศษณ์(ด้วยกันเอ), ขยายประโยค, และขยายสรรพนาม, บุรพบทวลี, และจำนวนนับ” ดังจะขอยกตัวอย่างให้เห็นว่า ขยายได้อย่างไรมาประกอบการอธิบายพอสังเขปดังต่อไปนี้ (จำตัวอย่างไว้น่ะครับ) :

ขยายกริยา เช่น : He works hard every day.
เขาทำงานหนักทุกๆวัน

(hard เป็น Adverb ขยายกริยา works)

ขยายคุณศัพท์ เช่น : These students are very intelligent.
นักศึกษาเหล่านี้มีสติปัญญามาก
(Very เป็น Adverb ขยายคุณศัพท์ intelligent)

He is stupid enough to do that.

เขาโง่พอที่จะทำเช่นนั้นได้

(Enough เป็น Adverb ขยายคุณศัพท์ stupid)

ขยายกริยาวิเศษณ์ เช่น : She drives very carefully.

หล่อนขับด้วยความระมัดระวังมาก

(very เป็น Adverb ขยาย Adverb “Carefully”)

You speak so well.

คุณพูดได้ดีจริงๆ

(so เป็น Adverb ขยาย Adverb “well”)

It rained rather heavily yesterday.

เมื่อวานนี้ฝนค่อนข้างตกแรงมาก

(rather เป็น Adverb ขยาย Adverb “Heavily”)

ขยายทั้งประโยค เช่น : Fortunately, no one complained of me.

โชคดีแท้ ๆ ไม่มีผู้ใดบ่นถึงผมเลย

(Fortunately เป็น Adverb ทำหน้าที่ขยายทั้งประโยคที่ตามหลัง)

Finally, I give in her in many ways.

ในที่สุดผมก็ยอมแพ้เธอในทุกกรณี

(Finally เป็น Adverb มาขยายทั้งประโยคที่ตามหลัง)

ขยายสรรพนาม เช่น : What else can I say?

ผมพูดอะไรอีกได้ไหม?

(else เป็น Adverb มาขยายสรรพนาม what)

Hardly anybody likes her, because she’s cruel.
แทบจะไม่มีใครชอบเธอเลยเพราะเธอเป็นคนใจร้าย

(Hardly เป็น Adverb มาขยายสรรพนาม anybody)

ขยายบุรพบทวลี เช่น : You ought to go right to the end of the rood.

คุณควรจะไปทางขวาของสุดถนนสายนี้

(right เป็น Adverb มาขยายบุรพบทวลี to the end of the road)

She went straight to the point.

หล่อนตรงไปยังจุดนั่น

(Straight เป็น Adverb มาขยายบุรพบทวลี to the point)

ขยายจำนวนนับ เช่น : We go to Bangsaen almost every Sunday.

เราไปเที่ยวบางแสนเกือบทุกวันอาทิตย์

(almost เป็น Adverb มาขยายจำนวนนับ Every)

Nearly all the foreigners stay at the Erawan Hotel.

ชาวต่างประเทศเกือบทั้งหมดพักอยู่ที่โรงแรมเอราวัณ

(nearly เป็น Adverb มาขยายจำนวนนับ all)