เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง แบบฝึกหัด เรื่อง ชนิดของ Adjective

ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดขอให้ทุกคนกลับไปอ่านเรื่อง ชนิดของ Adjective ก่อนน่ะครับจะได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง รับรองถ้าได้อ่านเรื่องนี้ แล้วจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้อย่างแน่นอน เพราะเรื่องของ ชนิดของ Adjective เนี่ย มันง่ายเสียจริงๆ เลย.. เมื่อเราอ่านเรื่องของ ชนิดของ Adjective แล้วให้เรากลับมาทำแบบฝึกหัด ก็ขอให้เราซื่อสัตย์กับตัวเองน่ะครับ อย่าเพิ่งมองเฉลยด้านล่างน่ะครับ ลองทำดูด้วยตัวเองก่อน เพื่อทดสอบว่าสิ่งที่เราได้อ่านไปนั้นเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกันอ่านแล้วถ้าทำแบบฝึกหัดแล้วผิดบ้างถูกบ้างก็อย่าไปซีเรียส ผิดถือเป็นบทเรียนและทำให้เราจำแม่นยิ่งขึ้นครับ..โชคดีครับ

จงบอกว่า คำ Adjective ที่ขีดเส้นใต้ เป็น Adjective ชนิดใด

1. My grandfather reads an English newspaper every
morning.
2. Some people have much money but never happy.
3. This television was brought from Japan last year.
4. There are ten girls dancing in the room.
5. We love our country and protect it for ever.
6. Which book do you want to buy in the shop?
7. The two men breaking into my house had each a gun.
8. Neither accusation is true.
9. He is the very man who stole my wrist watch last
night.
10. Malisa wanted to sell her own house.
11. What a man he is!
12. What a piece of work he does!
13. Please give me what money you have.
14. I will take whichever pen you don’t want
15. All students have already gone home.

เฉลยแบบฝึกหัด

1. English เป็น Proper Adjective

2. Some เป็น Quantitative Adjecitive
happy เป็น Descriptive Adjective

3. This เป็น Definite Adjective

4. ten เป็น Numberal Adjective

5. our เป็น Possessive Adjective

6. which เป็น interrogative Adjective

7. each เป็น Distributive Adjective

8. neither เป็น Distributive Adjective

9. very เป็น Emphasizing Adjective

10. own เป็น Emphasizing Adjective

11. What เป็น Exclamatory Adjective

12. What เป็น Exclamatory Adjective

13. What เป็น Relative Adjective

14. Whichever เป็น Relative Adjective

15. All เป็น Quantitative Adjective