ตัวอย่างการใช้
The bag is more expensive that that one.
กระเป๋าใบนี้แพงกว่ากระเป๋าใบนั้น

Somchai is smaller than this younger brother
สมชายตัวเล็กกว่าน้องชายของเขา

This is the latest series.
นี่คือรุ่นใหม่ล่าสุด

More happier More Healthier
ยิ่งมีความสุขมากขึ้น สุขภาพก็ยิ่งดีขึ้น

3. Numberal Adjective
    คือ คำคุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอน หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกจำนวนแน่นอนของนามว่ามีเท่าไหร่ แบ่งเป็นชื่อย่อยได้ 3 ชนิด คือ
    3.1 คุณศัพท์บอกจำนวนยที่แน่นอน (Definite Numerial Adjective)
ได้แก่
     – คุณศัพท์บอกจำนวน (Numberal Cardinal Adjective)
ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าใช้เพื่อการบอกจำนวนใช้บอกจำนวนนับที่แน่นอนนามนั่นเองน่ะครับ คำพวกนี้ก็ได้แก่ One, two, Three, four, five เป็นต้น
     ภาษาอังกฤษ มีลักษณะนามน้อยนะค่ะ บางทีเวลาเราแปลก็ทำให้เราเผลอใช้ประโยคแบบภาษาต่างประเทศ ซึ่งบางทีก็ใช้ได้ค่ะ แต่บางทีก็ทำให้ภาษาเราแย่ลงน่ะค่ะ เช่น
     Two thieves shot death
     สองโจรถูกยิงตาย (โจรสองคนถูกยิงตาย)
   
     Those three hats is low quality 
     หมวกสามใบนั้นคุณภาพต่ำ
   
     ส่วนใหญ่ลักษณะของประโยคแบบนี้มักจะพบในการพาดหัวข่าวและการใช้สนทนาแบบทั่วไป
     – คุณศัพท์บอกลำดับที่ (Numeral Ordinal Adjective)
     หมายถึงการบอกลำดับที่ คือ ที่หนึ่ง, ที่สอง, ที่สาม…. ได้แก่ first, second, third, forth, fifth เป็นต้น
     This is my first time to go to Hong Kong.
     นี่เป็นครั้งแรกของฉันในการไปฮ่องกง

     Jane won the second prize last week.
     เจนได้รับรางวัลที่ 2 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

     ในการใช้คุณศัพท์บอกลำดับชั้น มีข้อควรจำนิดหน่อยนะครับคือ พวกคำว่า first, third, second, ทั้งหลาย เป็นคุณศัพท์บอกลำดับที่วางไว้ หน้านาม
    – Multiplicative Adjective
     หมายถึงคุณศัพท์บอกจำนวนหรือของนาม ได้แก่ Double, triple, fourfold

ตัวอย่างการใช้
     Manchester United got triple champions.
     แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นแชมป์ 3 สมัยซ้อน

     Are you having a double date?
     คุณออกเดท 2 คู่เลยใช่ไหม?
3.2 คุณศัพท์ที่ไม่แน่นอน (Indefinite Adjective) ได้แก่
    all (ทั้งหมด) few (สองสาม) some (บ้าง) any (บ้าง) most (ส่วนใหญ่) และอีกหลายคำที่คล้ายกับคุณศัพท์ที่บอกปริมาณที่ไม่แน่นอน

ตัวอย่างการใช้
     Most children loves chocolate.
     เด็กส่วนใหญ่ชอบช็อกโกแลต.

     All students have to pass the final examination.
     เด็กนักเรียนทุกคนต้องผ่านการสอบปลายภาค

4. คุณศัพท์ชี้บอก (Demonstrative Adjective)
     คุณศัพท์ชี้เฉพาะหรือนิยมคุณศัพท์ หมายถึง คำที่ชี้เฉพาะให้กับนามใดนามหนึ่ง ได้แก่
     ใช้กับนามเอกพจน์                    ใช้กับนามพหูพจน์
      this (นี้)                                 these (เหล่านี้)
      that (นั้น)                               those (เหล่านั้น)

ตัวอย่างการใช้
     This flower                              ดอกไม้ดอกนี้
     These boys                              พวกเด็กผู้ชายกลุ่มนี้
     That building                           ตึกหลังนั้น
     Those men                              พวกผู้ชายกลุ่มนั้น

คำคุณศัพท์ชนิดนี้จะวางไว้หน้าคำนามน่ะค่ะ