เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 40

Nibs
จะงอยปากเหล็กชะแลง ชะเว้าลอย,
ช่องเว้าในกำแพงไม่จดพื้น สำหรับบรรจุรูปแม่พระ หรือ รูปปั้น
Niggling
งานที่ใช้ฝีมือในการประดิดประดอยที่หยุมหยิม
Noggin-pieces
ไม้คอสอง ไม้ยาวที่พาดระหว่างเสา
Nook
มุม ซอกห้อง
North-light roof
หลังคาลาดทางด้านทิศเหนือเพื่อรับแสงโดยกรุกระจก
และชันกว่าลาดอีกด้านหนึ่ง
Nosing
จมูกบันได ยื่นพ้นลูกนอนบันไดออกมา
Notching
ร่องรอยบาก ร่องที่เจาะไว้สวมเดือย
ช่องระหว่างรอยบากของแม่บันได, บากเป็นหยักๆ ที่แม่บันได เพื่อรับลูกนอน
Nursery
เรือนเพาะชำต้นไม้ ห้องเลี้ยงเด็กในบ้าน
Nursery furniture
เครื่องเรือน เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ขนาดเล็ก
พอเหมาะกับขนาดของเด็กวัยอนุบาล เริ่มมีขึ้นก่อนสงคราม
Nursing chair
เก้าอี้วัยอนุบาล ตัวเตี้ย ให้พยาบาลนั่งทำแผล ปัจจุบันเห็นในร้านเสริมสวยสำหรับช่างทำเล็บ
Nut-brown
สีน้ำตาลแกมดำและเหลือง สีเปลือกลูกนัท
Nut-pliers
ห้องที่ตกแต่งประดับประดาด้วยต้นไม้ รูปปั้น
และน้ำพุ (ซึ่งมักใช้รูปปั้นนางไม้ประกอบ) ใช้เป็นห้องพักผ่อน รื่นเริง