เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 4

Boll down (v.) เคี่ยวให้งวดจนเหลือแต่เนื้อหาที่สำคัญ, สรุปแล้ว

Boiler room tactics (n.) วิธีคุกคามขู่เข็ญที่หยาบๆ

Boloney (Baloney) (n.) and (interj.) สิ่งที่ไม่มีสาระเต็มไปด้วยความสับสน คำนี้มาจากไส้กรอกอิตาเลียนขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่า บาโลนญาข้างในมีเนื้อปนกันหลายอย่าง เช่น เนื้อวัว, เนื้อแกะ แหละหมู To Secretary of Defense Robert McNamare, this was all balconey.

สำหรับท่าน ร.ม.ต. กระทรวงกลาโหม โรเบิร์ต แมคนามาราแล้ว เรื่องนี้ไม่มีสาระอะไรเลย

Bone up (v.) ศึกษาอย่างเต็มที่

Bood (n.) คนปัญญาทึบ, คนโง่, ใครก็หลอกลวงได้ง่าย

Bood baiter เป็นเหตุให้บุคคลดูท่าทีว่าจะโง่มากขึ้นกว่าเดิมอยู่ห่างไกลออกไป ในชนบทบ้านนอก

Boondoggle (v.) การเสียเวลาไปโดยไม่ได้ประโยชน์หรือในงานที่ไม่มีสาระ ถ้าเป็นนามก็หมายถึง งานที่เสียเวลาเปล่า

Boodle (n.) เงินที่รับมาเป็นสินบน หรือของใคร คือสินค้า ที่ถูกขโมยมา

boom (n.) ตามปกติแปลว่า เสียงระเบิด แต่ใช้ได้อีกในสำนวนว่า รุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว

Bangkok is a boom town กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว

Boomerang (n). อาวุธของพวกคนป่าในออสเตรีย ทำด้วยไม้ ขว้างไปไม่ถูกที่หมายจะลอยกลับมาหาเจ้าของ ถ้าเป็นกริยามักจะหมายถึงอาการที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดสะท้อนกลับมาหาตัวผู้พูดผู้ทำได้

Bombed (adj.) (1) เหนื่อย เต็มที่ (2) เมามาก

Bona fide (adj.) สิ่งที่ทำขึ้นด้วยความศรัทธา

a bone finde offer การเสนอให้ด้วยความศรัทธา

Bonanza (n.) เหมือนที่มีแร่มากหรือสิ่งใดก็ตามที่นำเงินทองมาให้มากมาย คำนี้เป็นภาษาสเปน

Bone head (n.) คนที่โง่เขลาที่สุด

Bon fire (n.) กองไฟที่สุมไว้กลางแจ้งในโอกาสที่มีการฉลองหรือมีพิธีอื่นๆ คำนี้มาจากคำเดิม bonefyre ซึ่งแปลว่ากองไฟที่เผากระดูก

Boonies (n.) คำนี้เป็นคำย่อมาจากคำ ‘boodok’

Boost (v.) ช่วยส่งเสริม, สนับสนุน (ผลักดัน)

Bootblack (n.) คนขัดรองเท้า คนรับจ้างขัดรองเท้า

Bootcamp (n.) ค่ายสำหรับฝึกวิชาทหารชั้นต้น, ค่ายฝึกพลทหารใหม่

Bootlegger (n.) คนค้าสุราเถื่อน

Booze (n.) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, เหล้า

Boozy (adj.) เมามาย

Borough (n.) ตำบล

Bossesm (n.) การควบคุมด้วยชนกลุ่มเล็ก

Bottleneck (n.) คอขวด, ทางแคบ, อุปสรรค

Bottoms up (interj.) คว่ำแก้ว ดื่มให้หมดแก้ว (เป็นสำนวนที่นักดื่มใช้)

Bounce (v.) โยนออก, ไล่ออก (จากบาร์หรือร้านเพราะทำความวุ่นวายเสียหาย)

Bout (n.) การแข่งขัน หรือ เวลาที่กำหนดเพื่อเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น a drinking bout (แข่งขันดื่มเหล้า)

Bow out (v.) ถอยออกไปจากเวที ยอมแพ้

Bow to โค้งให้แก่, ให้เกียรติแก่, ยอมคาระ, คำนับ

Take a bow หวังในเกียรติยศ

Makes his formal bow (v.) การลงมือทำงานอย่างเป็นทางการ

Bowing (n.) การเล่นโบลิง

Bowling Alley (n.) โรงโบลิง

Boy wonder (n.) คนหนุ่มที่มีพรสวรรค์พิเศษ

Brace (v.) สนับสนุนให้กำลังเพื่อต่อต้าน

Brain pickers คนที่รวบรวมและเอาความคิดของคนอื่นมาเป็นประโยชน์ของตัว

Braintrust (n.) คนมีปัญญาซึ่งคำแนะนำของเขามีค่า

Brainwashing (n.) การล้างสมอง

Branch water น้ำใสสะอาดจากลำธารเล็กๆ

Brand (v.) or (n.) ตีตรา, ตรา

Brand new ใหม่เอี่ยม

Brass (n.) นายทหารชั้นสูงในกองทัพบก เรือ และอากาศ

Bread-and Butter (adj.) ของง่ายๆพื้นๆ

Bread basket คนที่เป็นที่พึ่งของครอบครัวหรือผู้อื่น

Breakthrough การบุกทะลวง (ภาษาทหาร) นอกจากนั้นยังหมายถึงความสามารถที่จะทำอะไรให้ลุล่วงไปเพื่อดำเนินการต่อไป

Break the ice (v.) ทำงานให้เสร็จไปเสียแต่ทีแรก หรือทำให้ความตึงเครียดบรรเทาลง, เอาชนะความประหม่า

Breathe (v.) หายใจ

To breathe down someone’s neck เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด (แบบหายใจรดต้นคอเลย)

Breast beating การตำหนิตนเอง

To drop a brick (n.) พูดพลั้งปากไปอย่างโง่ๆ

Brickbat (n.) วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อน, การสบประมาท

Brine (n.) น้ำเกลือทะเล, น้ำในมหาสมุทร

Broncobuster (.) Bronco แปลว่าม้าป่าพยศยังไม่เชื่อง

A broncobuster หมายถึง โคบาลที่หัดม้าป่าให้เชื่อง

Brush aside (v.) ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญ, ปัดไปให้พ้นๆ ตัว

Brushfire war (n.) การสู้รบกันในท้องถิ่นมิได้คาดหมาย

Brush off (v.) ขจัด, กำจัด

Bubble headed (adj.) โง่, ทึ่ม

Buck (v.) ฟ้องร้อง

To pass the buck โยนความผิด, หน้าที่, งานไปให้คนอื่น

To buck up ยุยั่ว, กระตุ้น

Buck คำนี้มีคำ Slang หมายถึง เงินดอลล่าร์ เช่น 5000 bucks คือเงิน 5000 ดอลล่าร์ นอกนั้นยังมีความหมายอื่นๆ อีกดังนี้

Quick buck การหาเงินได้ อย่างรวดเร็วง่ายดาย, เงินที่หามาได้ง่ายๆ

Bucked (v.) ส่งผ่านไปให้

Buddy (n.) มิตร, เพื่อน, คู่หู

Budge (v.) เคลื่อนไหว

Buff (n.) ผู้ที่เลื่อมใส, ผู้นิยม

Bug (v.) รบกวน, ทำให้รำคาญ

Camera bug นักถ่ายรูป หรือ Shutter bug

Bug out (v.) วิ่งหนีไป

Bugaboo (n.) ภาพหรือมโนภาพในความคิดคำนึงที่น่ากลัว

Bull (n.) and (v.) เป็นนาม หมายถึง วัวตัวผู้ ถ้าเป็นกริยา แปลได้หลายอย่าง เช่น พูด, คุย, สนทนา, เยินยอ, ตบตา, หลอกลวง

To bull your way through ทำให้สำเร็จด้วยพละกำลัง

Bulldoze (v.) บังคับให้ทำบางสิ่งบางอย่าง โดยวิธีข่มขู่ หรือ วิธีรุนแรง

Bullish (adj.) มองแง่ดีเกินไป เป็นภาษาในตลาดหลักทรัพย์

Bull’s eye (n.) เบ้าตาวัว

To hit the bull’s eye ทำถูกจุดที่ตนต้องการทำ

Bull session (n.) การอภิปรายหมู่, การพูดคุยอย่างไม่มีสาระ

Bullyrag (v.) ทำให้ตกใจ

Bum (n.) บุคคลที่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลย

Bum (v.) เกียจคร้าน, เกาะคนอื่นกิน

Bumper (n.) สิ่งที่ใหญ่โตอย่างผิดปกติ

Bumper crop พืชผลที่ได้มาก

Car bumper กันชนรถยนต์

Bumpkin (n.) คนที่มีจรรยามารยาทเปิ่นๆ มักเป็นชาวบ้านนอกส่วนมาก

Bungling (n.) ทำอะไรอย่างรีๆ ขวางๆ ไม่มีความชำนิชำนาญ

Burlap (n.0 ผ้าใบอย่างหนาๆ ผ้ากระสอบ ที่ใช้ทำถุงหรือ กระสอบ

Burg gun; ปืนอัตโนมัติกระบอกสั้น (Short barreled automatic gun.)

Burlesque (n.) ระบำโป๊, ระบำเปลื้องผ้า ที่มีลีลาการแสดงค่อนข้างหยาบโลน

Burn (v.) มีสำนวนแปลกๆ ดังนี้

To burn up โกรธ

To burn up the telephone พูดทางโทรศัพท์ด้วยความโกรธ

To burn up the road ขับรถอย่างเร็ว

Burro (n.) ลาที่อาศัยอยู่แถบตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐ, ต้นกำเนิดมาจากประเทศสเปน

Bury the hatch สร้างสันติภาพผูกมิตร (เป็นธรรมเนียมของอินเดียนแดง เมื่อเอาขวานฝังดินแล้ว ให้ความหมายว่าจะไม่สู้รับกันอีกต่อไป)

Bushed (v.) เบื่อหน่าย

Bush whacking (n.) การบุกไปตามป่าดงพงพี

Bust (n.) ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ โดยเฉพาะในการเงิน (ถังแตก)

Bust him down ลดตำแหน่ง, ลดยศ

Butter-and-egg man (n.) นักธุรกิจเล็กๆที่ประสบความสำเร็จ

Butterfly (n.) ในความหมายทั่วไปคือ ผีเสื้อ แต่ความหมายพิเศษในสำนวน เช่น

To have butterflies in one’s stomach ประหม่า หวาดหวั่น

Buttermilk face (n.) หน้าซีดฉุๆ คล้ายคนขี้โรคเหมือนทาด้วยน้ำนมผสมกับเนย

Button Up (v.) ทำให้เสร็จ, สมบูรณ์, เก็บให้มิดชิด

Buy (n.) การซื้อของ หรือ ของที่ซื้อมา

A good buy ซื้อได้ราคาดี