เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 5

Cab (n.) รถแท็กซี่

Cabby (n.) คนขับรถแท็กซี่

Caboodle (n.) กลุ่มคน หรือ สิ่งของ

Cafeteria (n.) ร้านอาหารแบบช่วยตัวเอง

Call (v.) ทำความตกลงใจ

To call the tune ออกคำสั่ง

Calling the shots ควบคุมแนะนำการปฏิบัติการ

Call Girl หญิงหากินซึ่งเรียกมาได้ทางโทรศัพท์

“A high priced call girl may nets over $500 week”

นางโทรศัพท์ราคาแพงอาจหาเงินได้สัปดาห์ละกว่า 500 เหรียญ

Cain (n.) ตามประวัติศาสตร์เคนเป็นลูกชายคนโตของอดัมและอีฟ แต่ได้ฆ่าน้องชายชื่ออาเบล

Raising cain สำนวนนี้หมายถึง การก่อความยุ่งยาก, ความสับสน

Campaign (n.) การรณรงค์

To hit the campaign trail เริ่มลงมือดำเนินการรณรงค์

Cans of worms (n.0 กระป๋องที่มีไส้เดือน (สำหรับตกปลา) จึงใช้ในความหมายว่า ยุ่งเหยิงจนแทบสางไม่ออก

Canopy (n.) ผ้าหรือวัตถุที่ขึงอยู่เหนือเตียงนอน หรือทางเข้าอาคาร ในความหมายอื่น หมายถึงสิ่งที่ปกคลุมเพื่อป้องกันอยู่ข้างบน

Capsule (n.) หลอดหรือตลับบางทีใช้หมายถึงส่วนของยานอวกาศที่ส่งออกไปนอกโลก

Caretaker Government (n.) รัฐบาลชั่วคราว, รัฐบาลรักษาการ, รัฐบาลที่ตั้งขึ้นในยามบ้านเมืองวิกฤตทางการเมือง หรือยามฉุกเฉิน เพื่อควบคุมกิจการของรัฐจนกว่าจะได้ตั้งรัฐบาลใหม่

Caper (n.) การเล่นหัวกันอย่างสนุกสนาน, การหยอกล้อกัน

Carhop (.) คนที่มีหน้าที่นำอาหาร และเครื่องดื่มไปเสิร์ฟคนที่นั่งรอในรถตาม drive-in restaurant

Carpetbagger (n.) นักการเมืองที่พยายามฉวยโอกาสในเหตุการณ์ยุ่งยากที่เกิดขึ้น

Carrot and stick ทั้งสนับสนุนและบังคับ

Carry their banner เป็นผู้นำ (เป็นผู้ถือธงซึ่งตามปกติจะต้องนำหน้า)

Carry the field ชนะสงคราม

Carny งานแห่แหนสนุกสนาน (Carnival)

Cart before the horse การเอารถเทียมไว้หน้าม้าหรือหมายถึงการทำสิ่งที่ควรจะทำทีหลังแต่ไปทำก่อน

Cartoon (n.) ภาพการ์ตูน

Case history (n.) รายงานสมบูรณ์เกี่ยวกับบุคคล หรือ กลุ่มคนเพื่อใช้เป็นหลักในการศึกษาต่อไป

Cash (n.) เงินสดที่ไม่ใช้เช็คหรือสต็อก

Cash on the barrel จ่ายทันที

Cash in on ฉวยโอกาส, ขึ้นเช็คหรือตั๋วแลกเงิน

Cast (n.) โยนทิ้ง, ขว้างทิ้ง

To cast the ball over ทำให้อารมณ์ขุ่นมัวในเรื่องนั้นหมดไป

Cat (n.) มีสำนวนที่น่าสนใจคือ

Fat cats คนมีเงินที่สนับสนุนการรณรงค์ทางการเมือง

Catch-as-catch-can เดิมเป็นชื่อการต่อสู้แบบมวยปล้ำอย่างหนึ่งคู่ต่อสู้จะทำอะไรก็ได้ความหมายคำนี้คือจับอะไรได้ก็เอา ตอนหลังมาใช้หมายถึงการกระทำโดยมิได้ตระเตรียม

Catamaran (n.) เรือใบชนิดหนึ่ง

Catcall (n.) การกล่าวด้วยเสียงดังด้วยความไม่พอใจ

Catchall (adj.) รวมของต่างๆไว้ด้วยกัน ภาชนะที่ใส่ของได้หลายอย่าง

Catnap (n.) นอนเล่น นอนไวคล้ายแมว

Catching (adj.) ติดต่อได้ง่าย (โรค)

Catch-up (n.) ซอสมะเขือเทศบางทีเขียนเป็น ketchup

Catchy (adj.) จำได้ง่าย

a catchy melody ทำนองเพลงที่ร้องง่าย จำได้ง่าย

Catch fire (v.) จับและลุกลามขยายไปได้อย่างรวดเร็ว

Catch word (n.) คำพูดที่พูดติดปาก

Catch up with (v.) ตามทัน, ไล่มาทัน

Cater (n.) เลี้ยงอาหาร, หาอาหาร, การช่วยเหลือให้ความเอื้อเฟื้อเป็นนิจสิน, จัดหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ตามต้องการ

Caterwauld (v.) ร้อง, ส่งเสียงคล้ายแมว

Catnap (v.) นอนเล่น ชั่วครู่ชั่วยาม

Catnip (n.) พืชชนิดหนึ่งมีกลิ่นหอม แมวชอบดมแล้วเมา ออกอาการตื่นเต้น

Catwalk (n.) ทางเดินแคบๆ เดินได้เพียงคนเดียว

Caucus (n.) การประชุมของสมาชิกพรรคการเมือง เพื่อตกลงกันในนโยบายตลอดจนการพิจารณาส่งสมาชิกเข้าแข่งขันรับเลือกตั้ง

Census (n.) สำมโนประชากร

Chain Smoke (v.) การสูบบุหรี่ติดต่อกันมวนต่อมวน

Chantoose (n.) หญิงร้องเพลงตามไนต์คลับ (บางทีเขียน Chanteuse)

Check (n.) เช็คหรือตั๋วเงิน

Checkbook journalism หนังสือพิมพ์ที่ขายได้มากเพราะตีพิมพ์เรื่องที่มีสาระคนชอบอ่าน

Checkrein (n.) สิ่งที่เคยรั้งรอและระงับไปแล้ว

Checkup (n.) การตรวจอย่างถี่ถ้วนเพื่อถูกต้อง, การตรวจร่างกาย

Cheesecake (n.) เค้กทำด้วยเนยแข็ง

Cheesy (adj.) ไม่มีค่า, คุณภาพเลว, ไม่เป็นที่พอใจ

Chest-thumping (n.) การอวดโม้, การคุยโต

Chewed me out ด่าฉัน, ตำหนิฉัน

Chew up ทำลายเสียโดยสิ้นเชิง (แปลตามตัวว่า เคี้ยวจนแหลก)

Chi-Chi (n.) โก้, สวย, เก๋

Chicks (n.) หญิงสาว

Chicken (n.) บุคคลที่ขลาด Chili-café เป็นบาร์ชั้นต่ำ มีอาหารสำคัญขายอย่างหนึ่งเป็นน้ำแกงข้นๆ มีเนื้อป่นและพริกไทยใส่ทำให้เผ็ดร้อน

Chimp (n.) ลิงชิมแปนซี Chimpanzee

Chin (n.) Chin up

To keep the battered chin up ทำใจให้กล้าไว้

Chin up! ทำใจให้ดีไว้

Chip (n.)

The chips are down ไมมีอะไรจะต้องทำนอกจากรอฟังผล

To chip in อนุเคราะห์, ช่วยเหลือ, ยื่นมือเข้าช่วย

In a chips ร่ำรวย

Chip off the old bock คนที่มีหน้าตาเหมือนพ่อ

Chomp (v.) เคี้ยว, คุย

Choosy (adj.) จู้จี้

Chore (n.) งานเล็กๆ น้อยๆ แต่ยากและไม่สนุก เช่น งานกวาดบ้านถูบ้าน

Chowder (n.) ซุปที่ทำจากอาหารทะเลหรือปลา

Chunk-style prose หมายความว่าไม่เรียบร้อย (เหมือนขนมพุดดิ้ง ซึ่งมีเศษช็อกกาแล็ตที่ไม่ละลายปนอยู่มากมายในเวลารับประทาน)

Citrus (n.) ผลไม้มีผิว เช่น ส้ม, มะนาว เป็นต้น

Civil Engineer (n.) วิศวกรโยธา

Civil Servant (n.) ข้าราชการ

Civies (n.) เครื่องแต่งกายแบบพลเรือน

Clambake การไปปิกนิก แล้วมีการย่างหอยกินกันรวมกับอาหารอื่นๆ

Clam up (v.) เงียบ, ไม่พูดไม่จา

Cliff-dweller (n.) คนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเม้นท์ใหญ่ๆ

Cliff-hangers (n.) บทละครหรือรายการแสดงที่ตัดเป็นตอนๆ เพื่อแสดงและทำให้ผู้ชมต้องคอยรอชมตอนต่างๆไป บางทีจะพบคำ cliff hanging serials ซึ่งหมายถึง ละครทีวีที่แบ่งออกเป็นตอนๆหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในภาวะอันตราย