เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 6 นี้ จะเห็นว่า มีคำที่น่าสนใจมากๆ ทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแล้ว เราคงจะได้รับประโยชน์จากการได้รู้ความหมายของสำนวนในตอนนี้ไปไม่น้อย ยิ่งถ้าเราสามารถท่องจำได้ จำจนขึ้นใจด้วยแล้วละก็ จะเป็นประโยชน์สำหรับการ เรียนภาษาอังกฤษของเรามากมายยิ่งนัก…เรียนภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายรวดเร็ว การท่องจำ เป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะทำให้เราสามารถย่นระยะเวลาในการ เรียนภาษาอังกฤษ ของเราไปได้มากทีเดียว นั่นก็เพราะว่า หากเราจำได้ เราก็ไม่ต้องเปิดตำรามาก เพราะตัวเราเปรียบเสมือน Dictionary อยู่แล้ว จริงไหมครับ…เอาล่ะไปศึกษาสำนวน วลี จากตอนนี้กันเลย ขอให้โชคดีทุกๆคนครับ

Clincher (n.) ชี้ขาด, การลงมติ

Cloak-and-dagger (adj.) เรื่องที่ทำให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่าน, ชั้นเลวๆ กุ๊ยๆ

Clothes horse คนที่แต่งตัวด้วยเครื่องแต่งตัวที่นำสมัยที่สุด

Clobbered (v.) ทุบตีอย่างรุนแรง เข้าโจมตีด้วยการใช้กำลังมากๆ

Close call (n.) หนีไปได้อย่างหวุดหวิด

Closed shop (n.) บริษัทธุรกิจที่จ้างคนทำงานเฉพาะสมาชิกของกลุ่มสหพันธ์แรงงานโดยเฉพาะ

Cloud seeder คนที่พยายามสร้างฝนให้ตกในบริเวณที่แห้งแล้ง, คนทำฝนเทียม

close-Circuit Television (n.) โทรทัศน์วงจรปิด

Close shave (n.) การหนีอย่างหวุดหวิด

Clutch (n.) ของกลุ่มหนึ่ง

Coach (n.) ผู้ฝึกกีฬา, ครูที่สอนกวดวิชา

Coast (v.) เลื่อนไหลลงมาโดยไม่ต้องเร่งเครื่อง

Coattail rider (n.) คนที่ได้ตำแหน่งสูงๆ เพราะติดสอยห้อยตามคนอื่นเขาไป

Cockedyed (adj.) โง่ๆ ผิดปกติ

Cock (n.) (v.)

Poppy cock น่าขัน, ไม่ได้สติ, ไว้ใจเกินไป

Cocksure (adj.) เชื่อแน่เหลือเกิน, ไว้ใจเกินไป

Co-ed (n.) นักศึกษาหญิงในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสหศึกษา

Coffee break ช่วงพักดื่มกาแฟระหว่างทำงาน

Cop-Out for การกวาดล้าง, การจับ

Cold feet (n.) เสียขวัญ, ปอด, ขยาด, กลัว, ไม่กล้า

Cold fish (n.) บุคคลที่เฉื่อยชาเฉยเมย

Cold shoulder ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่

Cold Turkey ความจริงที่หาได้ยาก

Cold water flat ห้องเช่าที่ไม่ใคร่มีความสะดวกสบายมากนัก (ไม่มีน้ำร้อนให้ใช้)

Colorcast (n.) โทรทัศน์สี

Come a cropper การตกลงมาอย่างรุนแรง, ความล้มเหลว

Come a grips with (v.) จับและยึดให้แน่น, ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

Come hell or high water ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น, โดยสิ้นเชิงโดยเด็ดขาด, บรรลุความสำเร็จทั้งๆที่มีอุปสรรค

Come-on articles เรื่องหรือบทความยอดนิยมในนิตยสารที่ทำให้คนชอบซื้อนิตยสารนั้นๆ

Comic strip (n.) ภาพการ์ตูนที่เขียนติดต่อเป็นเรื่องราว

Commercial (n.) รายการโฆษณาสินค้าในวิทยุหรือโทรทัศน์

Commies (n.) คอมมิวนิสต์ (Communists)

Commodity (n.) สินค้าที่ซื้อขายกัน

Common stock (n.) หุ้นธรรมดาในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง, ไม่มีการประกันในอัตราเงินปัญหา

Commute (v.) การเดินทางระหว่างบ้านไปยังที่ทำงานโดยใช้รถบัสหรือรถไฟ ระหว่างชานเมืองกับในเมือง

Commuter Railrol รถไฟที่จ้ดไว้ให้คนที่อยู่บ้านตามชานเมืองหรือไกลออกไป เข้ามาทำงานในเมืองแล้วกลับออกไปเมื่อเลิกงาน

Computer (n.) คอมพิวเตอร์, เครื่องสมองกล

Comfab (n.) การเจรจาลับ ย่อมาจากคำเต็มว่า Confabulation คำสามัญทั่วๆไปเรียกว่า Secret talk

Confess to a few butterflies สารภาพว่าตื่นเต้นหรือประหม่า

Congame (n.) หรือ Confidence game การทำให้คนอื่นเชื่อเพื่อปล้นทรัพย์เขา

Conk Out (v.) หยุดทำงานทันที, หยุดกึก

Con-men (n.) หรือ Confidence men คนชั่ว, ไม่ดี

Contemplate (v.) ศึกษาวางแผนและตกลงใจก่อนลงมือทำ

Continental Divide (n.) สันเขาของเทือกเขาร็อกกี้ในอเมริกาเหนือทำให้เกิดแบ่งระบบแม่น้ำให้ไหลไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้านหนึ่ง และไหลไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกอีกทางหนึ่ง

Convict (n.) นักโทษในคดีอาญา

Cooling off period (n.) ช่วงเวลาพักผ่อนก่อนถึงสมัยประชุมที่จะต้องทำงานหนักต่อไป

Cool-set (n.) ผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ ไม่ห่วงใยเกลียดชังหรือรังเกียจความสนใจคนอื่นที่ต่างกับของตน

Cool their heels คอยเป็นเวลานาน

Tough cookie คนหัวรั้น, ผู้ติดต่อทางธุรกิจที่ตกลงกันได้ยาก

Coop (n.) กรงเลี้ยงไก่หรือนก

Flown the coop หนีออกจากรัง, หนีไปเมื่อมีโอกาส

Co-op (n.) เป็นคำย่อมาจากคำว่า Cooperative ซึ่งแปลว่าสหกรณ์ คำนี้เราก็นำเอามาใช้อยู่ เช่น Co-op store คือ ร้านสหกรณ์

Cop (n.0 ตำรวจ เดิมตำรวจในอเมริกาสวมเครื่องแบบที่มีกระดุมเป็นทอง “Copper button” ต่อมาเลยเรียกกันสั้นๆว่า ‘The cop’ ซึ่งแปลว่า ‘ตำรวจ’

Cop baiting คำว่า bait แปลว่า ทำให้โกรธ ส่วนคำว่า cop แปลว่าตำรวจ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อรวมเข้าด้วยกันแปลว่า “ทำให้ตำรวจโกรธ”, “ยั่วโมโหตำรวจ”

Cop (v.) ฉวย, ขโมย (steal) คำนี้ได้มาจากภาษา Yiddish แปลว่า Chop ซึ่งหมายถึง ฉวย

Cop (v.) Cop-out จับได้คามือ

Cop-out for arson and burglary ถูกจับได้คามือขณะที่กำลังวางเพลิง และทำโจรกรรม

Copper (n.) ตามปกติแปลว่า “ทองแดง” เมื่อรวมกับคำอื่น เช่น Coppertone หมายถึง ทำให้ผิวหนังมีสีเป็นทองแดงโดยการอาบแดดหรือทาครีม

Coppertoned girl friend เพื่อนหญิงผิวสีทองแดง

Cough up (v.) ยอมเสียสละ, ยอมจ่ายเงิน

Copter (n.) เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter)

บางครั้งก็ใช้คำว่า a Chopper

Cornball (adj.) ธรรมดาสามัญ

Corn Belt (n.) เขตปลูกข้าวโพดในอเมริกา ในตะวันตกกลาง

Middle West ซึ่งได้แก่รัฐเนบราสก้าล ไอโอวา, อิลินอยส์, และอินเดียนา

Corn-fed (adj.) เป็นคุณศัพท์ใช้ขยายบุคคลมี่สมบูรณ์และมีลักษณะธรรมดาๆ

Cornhusker State เป็นฉายาของรัฐเนบราสก้า เพราะปลูกข้าวโพดได้มาก Corn husker หมายถึงคนที่ดึงเปลือกข้าวโพดออก

Corner-cutter (n.) คนที่พยายามประหยัดเงิน, ประหยัดเวลาหรือแรงงาน

Cornuopia (n.) มีมากมายที่มาเดิมของคำนี้เป็นเขาวัวที่ใช้ใส่ผลไม้และสิ่งอื่นๆ จนล้น

Corporate (adj.) เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นส่วนหนึ่งของ, จะต้องจัดการกับ

a Corporation บริษัท

Corral (n.) คอกวัว, คอกม้า (คำนี้มาจากภาษาสเปน)

Count on the thumb of one hand มีอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (เพราะบนมือเรามีแต่เพียงนิ้วหัวแม่มือเดียวเท่านั้น)

Count one’s chickens การคาดการล่วงหน้า, สำนวนนี้มักจะพบมีข้อความเต็มอัตราว่า “Don’t count your chickens before they are hatched”

“อย่านับลูกไก่ ก่อนที่มันจะฟักออกมาเป็นตัว ซึ่งหมายถึง อย่าคาดการล่วงหน้ามากเกินไป

Count down การนับลงตั้งแต่เลขจำนวนมากลงมาจนถึงศุนย์ เช่น ในตอนที่ปล่อยยานอะโปโลไปสู่อวกาศ แต่จะใช้กับอะไรก็ได้ วิธีนับดำเนินการดังนี้ เช่น

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (Ten nine eight seven six five four three two one zero อย่างนี้เป็นต้น

Coveted (adj.) โลภมาก, ต้องการมาก

Cowhand (n.) ลูกมือทำงานในคอกปศุสัตว์ บางทีก็ใช้ว่า Cowpoke หรือ Cowpuncher

CPA (n.) ผู้ตรวจบัญชี คำเต็มคือ Certified Public Accountant

Crack (adj.) ดีมาก

Crack (n.) and (v.) มีความหมายหลายอย่างดังต่อไปนี้

To make a crack วิจารณ์อย่างรุนแรง

To get cracking ไปต่อไป

To crack a book ดูตำราอย่างหนัก

To take another crack at ลองพยายามใหม่

To crack the nut เปิด

Crack down (n.) กวาดล้าง (โดยตำรวจหรือเจ้าหน้าที่)

Crackpot (n.) ใครสักคนหนึ่งที่ใจคอไม่สู้ดี จรรยทมรรยาทก็แปลกๆด้วย