เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 39

Nail
ตะปู เป็นก้านโลหะ ปลายแหลมข้างหนึ่ง
อีกข้างหนึ่งหัวแบนสำหรับใช้ค้อนตอก
Nail puller
เหล็กงัดตะปู คีมถอนตะปู
Nail set
เหล็กส่งหัวตะปู
Naples yellow
สีเหลือง ได้จากออกไซด์ของตะกั่วกับพลวง
Nave
บริเวณเป็นที่นั่งชุมนุมของชนในโบสถ์คริสต์ศาสนา
Navy blue
สีกรมท่า
Neat cement
ซีเมนต์ใช้อุดยาแนว โดยไม่มีส่วนผสมของทราย
Neillo
วิธีการตกแต่งโลหะด้วยการสลักแล้วใช้โลหะผสมสีต่างๆ
ฝังลงไปแทน ไทยเรียกว่า เครื่องถม
Neoclassicism
ยุโรปคลาสสิกสมัยสุดท้าย ในปลายศตวรรษที่ 18
และ 19 มีลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ และการใช้เสาคฃลาสิกอย่างถูกต้องตามแบบแผน
และใช้ลวดลายประดับแต่น้อย
Nest of drawers
ลิ้นชักเล็กๆ จำนวนมากมาย ติดไว้กับตะหรือตู้
Nest of saws
เลื่อยชุด เป็นเลื่อยปลายแหลมสำหรับเลื่อยวงโค้งเล็กๆ
มีใบเลื่อยเปลี่ยนได้หลายขนาดต่างๆกัน
Nest of tables
โต๊ะที่มีลักษณะเหมือนๆกันอยู่ในชุดเดียวกัน
มีขนาดเรียงตั้งแต่ตัวเล็กไปถึงตัวใหญ่ ในชุดหนึ่งๆ มีประมาณ 3-4 ตัว
เวลาเก็บก็เรียงซ้อนเข้าด้วยกัน ไม่กินเนื้อที่
Newel
เสาราวบันได เสากลางบันไดเวียน
เสาที่ตั้งราวบันไดทั้งหัวท้าย
Nib
จะงอยใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา
สำหรับเกาะไม้ระแนงโครงหลังคา