เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 38

Drip-cap moulding คิ้ว หรือ กระบังน้ำฝนหยดรั่วจาก

หลังคาหรือช่องหน้าต่าง

Drip mould คิ้วผนังตึก สำหรับกั้นน้ำฝนไหลย้อยลงมาตามผนัง

Dripping eave ไม้เชิงชายใต้หลังคา

Dripstone ลวดบัวเหนือกรอบหน้าต่าง กันน้ำ

Drop เครื่องประดับจำพวกแขวน ห้อย เช่น โคมระย้า

Duct ท่อทาง, ท่อหรือช่องทางสำหรับเป็นทางผ่านของอากาศ

หรือก๊าซหรือส่วนบริการต่างๆ

Dumb-waiter ถาดติดรอกสำหรับส่งอาหารขึ้นลง,

ชั้นเล็กๆ สำหรับวางเครื่องใช้ ขวด เครื่องปรุงที่โต๊ะรับประทานอาหารถังผง

Dusty coral สีปะการังอ่อน สีแดงอ่อน

Dutch arch โค้งดัตช์, โค้งตั้งค่อนข้างแบน ทำ

ด้วยอิฐซึ่งฝนแต่งขึ้น

Dwelling ที่อยู่อาศัย เคหสถาน

Dye ย้อมสี สีย้อม

Dyke, Dike เขื่อนดิน