เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 37

I-section รูปตัดเป็นรูปตัว I เช่น คานรูปตัว I

Island-base kitchen cabinet ตู้ในครัว วางไว้ใต้เคาน์เตอร์ หรือ

โต๊ะทำงาน ด้านสกัดของตู้เปิดโล่ง

Isochromatic ซึ่งมีสีเหมือนกัน

Isometric drawing การเขียนรูปสามมิติ โดยมีระยะเท่า

ของเดิม ด้าน 2 ด้าน ทำมุม 30 องศา กับแกนตั้ง

Isosceles triangle รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

Italian roof หลังคาแบบปั้นหยา

Ivory งาช้าง

Ivory black สีดำได้จากการเผากระดูกสัตว์ หรือ งาช้าง

Ivory paper กระดาษหนาชนิดมัน

Ivory saw blade ใบเลื่อยชุบหนาเป็นเงา

Ivy ไม้เลื้อย ใช้ปลูกประดับกำแพงรั้ว