เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 36

Heptastyle อาคารซึ่งมีซุ้มด้านหน้า หรือ ด้านข้าง

ประกอบด้วยเสา 7 ต้น

Herringbone pattern ลวดลายเป็นรูปฟันปลา หรือ ซิกแซ็ก

Hewing การถากตกแต่งผิวไม้

Hexagon รูปแบบ 6 เหลี่ยม

Hexastyle อาคารซึ่งมีซุ้มด้านหน้า หรือ ด้านข้าง

ประกอบด้วยเสา 6 ต้น

High boy ตู้ลิ้นชักขนาดสูง มีขาตั้ง

High colour หมายถึงสีแดง

High-pitched roof หลังคาชัน

Hinched-bird window หน้าต่างชนิดบานกระจกเลื่อนปิดเปิดขึ้นลงได้

Hinge บานพับ

Hip rafter ตะเข้สัน

Hip ridge Roman tile กระเบื้องลอนคู่ครอบสันหลังคา

กระเบื้องครอบอกไก่

Hip roof หลังคาปั้นหยา

Hoarding ผนังหรือรั้วหยาบๆ

Hobby room ห้องทำงานอดิเรก

Hod ภาชนะใส่อิฐและปูน มีด้ามจับถือ

ยาวพอสมควร

Hoe จอบ

Hollow-clay brick อิฐแผ่นชนิดกลวง

Hollow-clay tile กระเบื้องดินเผาชนิดกลวง

Hollow plane กบไสไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีใบโค้งออกเพื่อ

ทำลวดบัวที่ดค้งเว้า

Homestead เคหสถานที่อยู่

Honeycomb โครงสร้างรูปหกเหลื่ยมเหมือนรวงผึ้ง

Hood กะบังปิดเปิดปล่องไฟ

Hook ตะขอ ขอสับประตูหน้าต่าง

Hook-and-eye ขอรับ-ขอสับประตูหน้าต่าง

Hopper light บานหน้าต่าง หรือช่องแสงเปิดเข้าในอาคาร

Horizontal ตามพื้นระดับราบ

Hospital โรงพยาบาล

Hospital arm pull ที่จับประตูในโรงพยาบาล ใช้แขน

เกี่ยวไม่ใช้มือดึง