เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง

ตอนที่ 4

Bar clamp
ประแจจับยึดวัตถุ สำหรับงานเครื่องไม้ขนาดใหญ่
Barcelona chair
เดิมใช้เรียกเก้าอี้ไม้กลึงกลม มีที่เท้าแขน
มีพนักพิงเป็นซี่คล้ายขั้นบันไดแกะสลักอย่างละเอียด
เป็นแบบของสเปนในปลายศตวรรษที่ 17 ต่อมา Mies Van der Rohe ได้ออกแบบเก้าอี้โครงเหล็กหรือสแตนเลส
มีตัวที่นั่งและมีพนักพิงบุนวมหนังเย็บเป็นลอนแสดงในงาน Barcelona Exhibition
ในปี ค.ศ ที่ 1929
ถือเป็นงานคลาสสิคสมัยหใม่และใช้เรียกเก้าอี้นี้ว่า เก้าอี้แบบบาร์เซโลนา
ยัคงผลิตใช้กันจนทุกวันนี้
Barefaced tenon
เดือยไม้ซึ่งบากเป็นบ่าด้านเดียว
อีกข้างหนึ่งเรียบ
Barge board
แผ่นไม้ฉลุลายตกแต่ง
ติดที่ปลายใต้สันจั่วที่ยื่นออกมาจากแนวผนัง
Bar lathe
แทนกลึง
Barley sugar twist
แบบของไม้กลึงชนิดหนึ่ง
ซึ่งกลึงให้บิดเป็นเกลียวเหมือนเกลียวเชือกใช้กับขาโต๊ะ ขาเก้าอี้
Baroque
แบบสถาปัตยกรรมและวิจิตรศิลปะที่แปลกประหลาด
นิยมตั้งแต่ราว ค.ศ. 1550 ถึงตอนปลายศตวรรษที่ 18
Barrel-back chair
เก้าอี้บุนวม ซึ่งมีพนักพิงโค้งกลม และบุนวมตัน
Barrel house
(Slang) สถานที่ขายสุราและเครื่องดื่ม
Barrel vault
โค้งพืด ลักษณะรูปทรงกระบอก
Barrier shield
ครอบโลหะตลอดหลังกำแพง
เป็นแบบหนึ่งของครอบกันปลวก และช่วยป้องกันความชื้นด้วย
Bar slip
รอยต่อพับแบบหนึ่งของการพับต่อท่อโลหะสี่เหลี่ยม
ซึ่งใช้เป็นท่ออากาศเย็น