เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง

ตอนที่ 3

Ball foot
ปลายขาตู้ หรือโต๊ะ ที่กลึงจนกลมเหมือนลูกบอล
นิยมมากในปลายศตวรรษที่ 17
Balloon frame
โครงสร้างไม้แบบหนึ่ง
ซึ่งใช้เคร่าผนังโครงยาวติดต่อถึงหลังคา
Ball-peen hammer
ค้อนชนิดหนึ่ง ช่างฟิตใช้
Ballroom
ห้องโถงใช้สำหรับงานเต้นรำ
Ball stake
เหล็กย้ำหัวเห็ด
สำหรับย้ำแต่งส่วนที่เป็นแผ่นโลหะ
Baluster
ลูกกรงบันไดหรือระเบียง
Balustrade
ชุดลูกกรง,
ราวและลูกกรงขอบดาดฟ้าหรือเฉลียงของอาคาร,
แถวลูกกรงซึ่งมีราวหรือทับหลังยืดอยู่ข้างบน
Bamboo
ไม้ไผ่
Band
ลวดลายสลักที่ทำไว้รอบอาคาร
Band of reinforcement
การเสริมเหล็กทางเดียว
เรียงติดต่อกันเป็นพืดในพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ flat slab
Band saw
เลื่อยสายพาน
ใช้ตัดด้วยการหมุนของใบเลื่อยโดยสายพานและมอเตอร์
Banding plane
กบรางไสไม้
Bandy leg
ขาโต๊ะหรือเก้าอี้ที่มีลักษณะโค้งหรืองุ้ม
Banister
ลูกกรงราวบันได
Banister back
พนักเก้าอี้ที่มีลักษณะเป็นลูกกรงเรียงเป็นแถว
Bank
ม้านั่งหรือเก้าอี้นั่งยาวในสมัยกลาง
Banquette
มาจากคำว่า banca หรือ
bench หรือ bank ในที่นี้หมายถึงเก้าอี้ยาวบุนวม
นั่งได้ 1-2 คน ขาโปร่ง ส่วนใหญ่ไม่มีพนัก ถ้ามีก็เป็นพนักเตี้ยๆ
Bar
ไม้ขวาง เหล็กขวาง กลอนประตู
Barbed nails
ตะปูชนิดหนึ่ง
หยักเป็นข้อโดยรอบไม่เรียบเหมือนตะปูธรรมดา