สำนวน
     ลักษณะของสำนวนมักจะมีที่มาจากความคะนองปาก หรือ การเปรียบเทียบเพื่อใช้อธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ใช้คำศัพท์ที่น้อยพูดง่ายๆ ก็คงหมายความว่า พูดน้อยเกินความมาก บางสำนวนความหมายอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่เห็นในประโยคสำนวนเลยก็ได้ และบางสำนวนก็อาจต้องตีความมากกว่าที่เห็นเข้าไปอีก
     โดยในที่นี้ได้รวบรวมเอาสำนวนที่มักพบเห็นได้บ่อยในภาษาอังกฤษ มารวมไว้ให้ทุกคนได้อ่านแล้วค่ะ

สำนวนภาาษอังกฤษ พร้อมกับ ความหมาย
 1. a grey mare  ผู้หญิงเท้าหน้า
 2. a social climber  ไต่เต้าทางสังคม, ถีบระดับตัว
 3. black and white  ไม่ขาวก็ดำ, คลุมเคลือ
 4. bounce a check  เช็คเด้ง
 5. broom stick  ผอมเหมือนไม้เสียบผี
 6. clear the decks for action  พร้อมทำงาน
 7. downs on one’s luck  ดวงตก
 8. egg dance  งานที่ต้องการความละเอียด, งานที่ต้องาการ ความระมัดระวัง
 9. feel ten feet tall  รู้สึกดี, ครึ้มอกครึ้มใจ
 10. fine line  เส้นแบ่ง, จุดที่เหมาะสม
 11. get one’s hands on something  ยืมเงิน, ต้องการ……….
 12. got some gust  มีกึ๋น, กล้าบ้าบิ่น
 13. gray scale  คลุมเครือ, สันนิษฐานได้ยาก (บางทีก็ใช้คำว่า Gray area)
 14. got to great lengths  ทุ่มสุดตัว
 15. go to ends of the earth  ยากแค่ไหนก็ทำได้
 16. hang on  อดทน, ทนไว้ (บางทีก็อาจใช้ว่า hold on ก็ได้)
 17. head over heels  หลงรักหัวปักหัวปำ
 18. have a good head on one’s shoulder  มีดี, เก่ง, สามารถ
 19. hold on like grim death  อย่างเอาเป็นเอาตาย, แม้ตายก็ยอม
 20. in the pink  สภาพใหม่สมบูรณ์
 21. N Jack and Jill  หนุ่มสาว
 22. keep one’s ground  เถียงแบบไม่ยอมแพ้
 23. kiss the rod  ยอมรับโทษ
 24. live within one’s means  ใช้เงินเกินกว่าที่หามาได้
 25. look like a million bucks  ดูดีมีราคา, หรูเริ่มอลังการ
 26. loves and fishes  สินบน
 27. let someone down  ทำให้เสียใจ
 28. miss the boat  พลาดโอกาส
 29. needle in a hay-stack  งมเข็มในมหาสมุทร
 30. on the go  ยุ่งอยู่เสมอ, มือเป็นระวิง, ตัวเป็นเกลียว หัว เป็นน็อต 
 31. on means of livelihood  ตกงาน
 32. play a trick on  เล่นตลก, แกล้ง
 33. promise the moon  ให้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเกิดขึ้น
 34. put one’s name on the line  ขึ้นเขียง (ในภาษาอังกฤษก็จะมีสำนวนที่ คล้ายกันคือ on a chopping block)
 35. queen Anne is dead  หลังเขา, ข่าวล้าสมัย
 36. running the risk of  เล่นกับไฟ
 37. squeeze a tear  บีบน้ำตา
 38. stab in the black  ลอบกัด
 39. shoot the crab  โม้
 40. suck – up  สอพลอ, ขี้ประจบ
 41. stretched too thin  หนี้ท่วมหัว
 42. the living theater  ละครชีวิต
 43. to be lucked out  ตาย, ถูกฆ่า
 44. to be armed to the teeth  พร้อมรบ
 45. till the cows come home  เป็นเวลาที่ยาวนานมาก
 46. take to one’s heels  หนี
 47. take a dim view of something  คลุมเครือ
 48. to be fond of  ชื่นชอบ
 49. upset the apple chart  เสียแผน
 50. up in the air  เขียนขึ้นในอากาศ, พูดลอยๆ
 51. vanish into thin air  หายลับไปกับตา
 52. walk the pavement  โสเภณี, การขายตัว
 53. x-ray vision  ทะลุปรุโปร่ง
 54. yellow steak  ขี้ขลาด
 55. zip your lips  หุบปาก
     คงเห็นแล้วนะค่ะว่าสำนวนของภาษาอังกฤษ ก็สามารถถอดมาเป็นสำนวนในภาษาไทยได้เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นเวลาแปลเราก็ลองตีความสำนวนนั้นๆ ก่อนเลยค่ะ แล้วจึงเลือกสำนวน หรือคำไทยลงไปแทนที่ทีหลังค่ะ