ศัพท์เฉพาะ และ ศัพท์บัญญัติ
    ศัพท์เฉพาะในภาษาไทยเองก็ถือว่ามีมากอยู่เหมือนกันน่ะค่ะ แต่ในภาษาอังกฤษก็มีเยอะเช่นกัน  เพราะการจะบัญญติศัพท์ หรือ เราจะรู้ว่าคำใดเป็นศัพท์ที่มีการบัญญัติไว้ หรือ ศัพท์เฉพาะ ก็ต้องอาศัยทั้งความรู้ และประสบการณ์ส่วนใหญ่ที่มักเป็นปัญหากันมากก็คือไม่เข้าใจว่า คำนี้เป็นศัพท์เฉพาะ หรือ มีบัญญัติ หรือ ในกรณีอื่น อาจเป็นคำภาษาอื่น อีกทั้งการขาดความเข้าใจในภาษาไทยเรื่องศัพท์บัญญัติ ก็ทำให้เรามักจะเลือกใช้คำศัพท์ผิด หรือ บางทีก็ถอดศัพท์ผิด
    จากจุดนี้ก็คงเห็นแล้วนะค่ะว่าการเกิดปัญหาในการแปลนั้นเกิดมาจาก 2 รากใหญ่ ก็คือ การไม่รู้ศัพท์ต้นทาง และการไม่รู้ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย
    ทีนี้มาลองดูกันในเรื่องของศัพท์บัญญัติและศัพท์เฉพาะกันดีกว่านะค่ะว่าเป็นยังไง
ศัพท์เฉพาะ
    หมายถึง ศัพท์ที่ใช้พูดเฉพาะกลุ่ม โดยอาจยืมคำจากภาษากลางมาใช้ แต่เพิ่มความหมายในกลุ่มเข้าไปด้วย คำพูดที่เห็นได้บ่อยก็เช่น พวกศัพท์วัยรุ่น ศัพท์แสลง เป็นต้น แต่บางกรณีคำเหล่านี้ก็อาจใช้พูดกันเฉพาะในวงการอาชีพ จึงทำให้เกิดพวกศัพท์เฉพาะอาชีพขึ้น เช่น ศัพท์ทางกฏหมาย ศัพท์ทางการแพทย์ ศัพท์ทางการศึกษา เป็นต้น  โดยคำเหล่านี้ยังไม่มีการบัญญัติลงไปในภาษากลาง
ตัวอย่างของคำเหล่านี้ก็ได้แก่
ศัพท์แสลงทั้งหลาย
 On this is so cool     หมายถึง เท่
What the hex are you doing    หมายถึง ทำบ้าอะไรอยู่นี่
ศัพท์ที่พูดกันในถิ่น หรือ อาชีพหรือที่ทำงาน
     เช่น บางบริษัทอาจใช้คำว่า Set  บางบริษัท อจใช้คคำว่า Site
บางบริษัทอาจใช้คำว่า Branch เพื่อสื่อความหมายของ ทีมงาน หรือ หน่วยงานย่อย
     หรือ ภาษาถิ่นที่เรียกคำศัพท์ของแต่ละท่อาจเรียกของ หรือ สัตว์ในถิ่นของตนไม่เหมือนกับภาษากลาง
ศัพท์บัญญัติ
     หมายถึง  คำเฉพาะวิธีการหรือคำเฉพาะวิชาที่มีผู้คิดขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายในวงการอาชีพหรือในวิชาการแขนงใดแขนงหนึ่งโดยเฉพาะ และ มีการบัญญัติลงไปแล้วในภาษากลาง ปัจจุบันมีศัพท์บัญญัติที่ใช้กันแพร่หลายโดยทั่วไปจำนวนมากซึ่งคงจะเคยเห็นกันมาบ้างนะค่ะ โดยส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ ธุรกิจ กฏหมาย วิทยาศาสตร์ เป็นต้น จะขอยกตัวอย่างศัพท์บัญญัติมาไว้ให้ดูกันสักหน่อย ดังนี้
คำศัพท์ทางการแพทย์
โรคหัวใจ  Heart disease
นิ้วในไต  Kidney stone
มะเร็ง  Cancer
ความดันโลหิตสูง  High blood pressure
โรคเบาหวาน  Diabetes
การผ่าตัด  Operation
แพทย์อายุรเวช  House doctor
ศัพท์ทางการเงิน
เงินเฟ้อ  Inflation
ดอกเบี้ย  Interest
ล้มละลาย  Bankrupt
ลิขสิทธิ์  Right
สินเชื่อ  Credit
ขาดสภาพคล่อง  Equidity
เหรัญญิก  Treasury
เงินทุน  Capital
เงินฝืด  Deflation

คำศัพท์ทางกฏหมาย
ฟ้องร้อง  sue  ,  หมายศาล  Warn
ลูกขุน  Jury  ,  อัยการ  Antorney
สิทธิบัตร  Patent  ,  ทนาย  Lawyer
หนังสือมอบอำนาจ  Power of Attorney  ,  อัยการฝ่ายจำเลย  Defense antorney (D.A.)
บริษัทกฏหมาย  Law sue

คำศัพท์ทางการทหาร
ทหารม้า  Chivary  ,  จอมพล  Marshall
ทหารรบ  Infantry  ,  แนวหน้า  Front line
ทหารบก  Army  ,  ฝูงบินขับไล่  Fighters
ทหารเรือ  Navy ,  ทหารอากาศ  Air force
สัญญาบัตร  Comditioner ,  นาวิกโยธิน  Marine
ประทวน  Non-Commission

คำศัพท์ทางการงาน
เลขาฯ  Secretary  ,  ผู้ช่วยฯ  Assistant
อาวุโส  Senior,  การเงิน  Treasury
เสมียน  Clerk  ,  เอกสาร  Document
สารบัญ  Index  ,  ที่ปรึกษา หรือ รองฯ  Vice
ผู้บริหารระดับสูง  CEO  (Chief Executive Officer)  ,  ผู้จัดการการเงินระดับสูง  CFO (Chief Financial  Officer)
ผู้บริหารการตลาดระดับสูง  CMO (Chief Marketing Officer)