อนุสาวรีย์, วงเวียน, รูปปั้น
Statue, monument
Statue  หมายถึง รูปสลัก รูปจำลองขนาดเล็ก รูปปั้น มักใหญ่ไม่เกินคน
เช่น
This dog on the statue is Yalay.
สุนัขในรูปปั้นคือย่าเหล
ย่าเหล
Monument  หมายถึง อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นขนาดใหญ่ 
เช่น
The large monument on the center of Bangkok is Victory Monument.
อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ