สวย, งาม, น่ารัก, มีเสน่ห์
Attractive, beautiful, elegant, lovely, good-looking, graceful, handsome, pretty, comely
Attractive  หมายถึง สวยงามแบบมีเสน่ห์ ใครเห็นก็จะสะดุดตาหรือดึงดูด ใช้ได้ทั้งสิ่งของและคน
เช่น
Her voice is very attractive.
เสียงของหล่อนมีเสน่ห์มาก
Beautiful  หมายถึง  งาม, สวย ใช้บรรยายรูปร่างลักษณะทั้งคน สัตว์ สิ่งของ และนามธรรม 
เช่น
Her face is very beautiful.
ใบหน้าของเธอสวยงามมาก
Elegant  หมายถึง ความสง่างาม, ความโก้หรู และทันสมัย 
เช่น
It’s an elegant car.
นี่คือรถที่หรูหรา
Lovely  หมายถึง  สวย, น่ารัก และสภาพอากาศที่ดี 
เช่น
That dog is very lovely.
หมาตัวนั้นน่ารักมาก
What a lovely day!
ช่างเป็นวันที่สวยงามอะไรอย่างนี้
Good-looking  หมายถึง หน้าตาดี
เช่น
Nicole is a good-looking person.
นิโคลเป็นคนที่หน้าตาดี

Graceful  หมายถึง  สวยงาม, ชดช้อย 
เช่น
That dance is very graceful.
ท่าเต้นเมื่อครู่ดูอ่อนช้อย สวยงามมาก
Handsome  หมายถึง หล่อ ใช้กับผู้ชาย 
เช่น
He is handsome man.

Pretty  หมายถึง น่ารัก ส่วนใหญ่ใช้กับ ผู้หญิง และเด็ก
เช่น
She is a pretty young girl.
เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารัก
It is a lovely pretty house on the hill.
นี่คือบ้านที่เล็กๆ น่ารักบนเนินเขา
Comely  หมายถึง สมส่วน 
เช่น
He is a comely body.
เขามีรูปร่างที่สมส่วน