เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 33

Ellipse โค้งวงรี

Embankment เขื่อนริมน้ำ กำแพงริมน้ำ

Embattled walls กำแพงซึ่งทำยอดเป็นใบเสมาบนเชิงเทิน

Embossing hammer ค้อนสำหรับใช้ทุบผิวด้านในของวัตถุ

Embrown ทำให้เป็นสีน้ำตาล

Emerald-green สีเขียวอย่างมรกต

Emery-paper กระดาษทราย

Emphasis เน้น

Empurple ทำให้เป็นสีม่วง

Emulsion paint สีทาผนังปูนหรือไม้ผสมด้วยน้ำ สีน้ำ

ทาผนังปูนหรือไม้

Enamel เคลือบ ลงยา ผิวเป็นมัน

Encaustic (burnt in) วิธีการทาสีด้วยการใช้สีฝุ่นผสมกับ

ขี้ผึ้งหรือยางไม้ โดยการอุ่นขี้ผึ้งให้ร้อน พวกกรีกโรมันและอียิปต์ชอบใช้

Encaustic tile กระเบื้องดินเผาเป็นสี

Encircle เขียนวงล้อมรอบไว้

Enclosure รั้วหรือกำแพงซึ่งล้อมรอบ

Encoignure (Fr.) ตู้เข้ามุมมีพื้่นหลังตู้เป็นหินอ่อนขลิบ

ด้วยโลหะ มีบานตู้ 1-2 บาน เป็นตู้ 3 ขา ถ้าจะทำเป็น 4 ขาต้องมี

แผงไม้บังส่วนล่าง

Encolour ย้อมสี

Encrimson ย้อมสีแดง

Endecagon รูปสิบเอ็ดเหลี่ยม

Endive ลวดลายใบไม้ชนิดหนึ่ง

End lap joint หัวต่อไม้บากซ้อนกัน

Endless saw เลื่อยสายพาน เป็นเลื่อยแถบหมุน

แบบเดียวกับสายพาน

Enfilade ห้องชุด มีประตูหันเข้าหากัน

Engaged column เสาติดกำแพง หรือเสาที่มีส่วนหนึ่ง

โปนออกมาจากกำแพง

Engineer นายช่างวิศวกร