เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 32

jack แม่แรงยกวัตถุหนัก

jack arch ซุ้มคูหาแบบเรียบๆ ซุ้มแบน

Jack plane กบบรรทัด, กบไสไม้หน้าหยาบ

jack rafter จันทันสั้นๆ ในหลังคาแบบปั้นหยา

Jacobean architecture สถาปัตยกรรมของอังกฤษ สมัยต้น

ศตวรรษที่ 17 ใช้ชื่อของพรเจ้าเจมส์ที่ 1

Jag รอยจัก ๆ รอยตะปุ่มตะป่ำ

Jagger สิ่วที่มีฟันเหมือนฟันกระต่ายขูดมะพร้าว

Jail คุก, ตาราง

Jalousie window หน้าต่างบานเกล็ดซ้อนที่ปรับได้

Jamb ลูกข้าง กรอบตั้งวงกบประตูหรือ

หน้าต่างทางด้านข้าง

Japan วัสดุที่ช่วยให้สีแห้งเร็ว

Japan-black รักสีดำ ทำจากครั่งและน้ำมันสน

Jasper หินจำพวกโมรา

Jedding เกรียงโบกปูน

Jet black สีดำเป็นเงา

Jetty ส่วนที่ยื่นออกไปของอาคาร เช่น

หน้าต่างยื่นหรือห้องชั้นบนที่ยื่นออกจากตัวอาคาร

สะพานยาวทำด้วยหินหรือไม้ยื่นออกไปในทะเล

Jeweller’s saw เลื่อยตัดโลหะ ใบเลื่อยแข็งมากสำหรับงานช่างเพชรพลอย

ทำแหวน

Jib แขนของปั้นจั่น

Jib crane ปั้นจั่นที่มีแขนยื่นออกมา

Jib door, gib door ประตูที่ราบเป็นพื้นเดียวกับผนังหรือกำแพง

Jig pin สลักดาน

Jig saw เลื่อยฉลุที่ใช้กับเครื่องจักร

Jimmer บานพับ สิ่งก่อสร้างที่มักเป็นคู่

Jimmy ชะแลงเหล็กสั้นๆ ใช้งัดลังบรรจุของ