1. การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์  อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า
การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ทำง่ายๆโดยการเติม s หรือ es
ลงไปท้ายคำศัพท์ แต่ก็มีคำอีกจำพวกหนึ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่เติม s
หรือ es ก็เป็นพหูพจน์ได้ คำพวกนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ครับ..


กลุ่มคำที่ลงท้ายด้วย f,fe ให้เปลี่ยน f,fe เป็น ve แล้วจึงเติม -s
Singular
Plural
Knife
Knives
มีด
Life
Lives
ชีวิต
Wife
Wives
ภรรยา
Half
Halves
ครึ่ง
(จำนวน)
Wolf
Wolves
หมาป่า
Loaf
Loaves
ก้อนขนมปัง
กลุ่มที่ลงท้ายด้วย o ถ้าหน้า o เป็นพยัญชนะ ให้เติมท้ายด้วย -es
Singular
Plural
Potato
Potatoes
มันฝรั่ง
Tomato
Tomatoes
มะเขือเทศ
Hero
Heroes
วีรบุรุษ
กลุ่มที่ลงท้ายด้วย o ถ้าหน้า o เป็นสระหรือพยัญชนะ ให้เติมท้ายด้วย -s
Singular
Plural
Auto
Autos
รถ
Piano
Pianos
เปียโน
Bamboo
Bamboos
ไม้ไผ่
Kangaroo
Kangaroos
จิงโจ้
กลุ่มที่ลงท้ายด้วย o บางคำจะเติม s หรือ es ได้ทั้งสองอย่าง
Singular
Plural
Cargo
Cargoes, cargoes
สินค้า
Mango
Mangoes, mangoes
มะม่วง
Mosquito
Mosquito, mosquitoes
ยุง
Motto
Mottos, mottoes
คติประจำใจ
กลุ่มที่ลงท้ายด้วย us ให้เปลี่ยน us เป็น i
Singular
Plural
Cactus
Cacti
ตะบองเพชร
Nucleus
Nuclei
ใจกลาง
Focus
Foci
จุดสนใจ
กลุ่มที่ลงท้ายด้วย is ให้เปลี่ยน is เป็น es
Singular
Plural
Crisis
Crises
วิกฤติ
Thesis
Theses
วิทยานิพนธ์
กลุ่มที่ลงท้ายด้วย on ให้เปลี่ยน on เป็น a
Singular
Plural
Phenomenon
Phenomena
ปรากฏการณ์
Criterion
Criteria
บรรทัดฐาน
กลุ่มที่เมื่อเป็นพหูพจน์ลงท้ายด้วย en หรือ ne
Singular
Plural
Ox
Oxen
วัว
Cow
Kine (cows)
แม่วัว
Brother
Brothren
บาทหลวง
Child
Children
เด็ก
กลุ่มที่แปลงรูป
Singular
Plural
Man
Men
ผู้ชาย
Foot
Feet
เท้า
Goose
Geese
ห่าน
Louse
Lice
เหา
Person
People
คน
Tooth
Teeth
ฟัน
Mouse
Mice
หนู
กลุ่มที่ไม่แปลงรูป
Singular
Plural
Sheep
Sheep
แกะ
Deer
Deer
กวาง
Fish
Fish
ปลา