นาม noun 
ก็เหมือนที่ผมได้บอกไปแล้วครับว่าคำนามนั้นเป็นคำที่ใช้เรียกคนสัตว์ส
ิ่งของโดยทั่วไป อันนี้ไม่มีอะไรที่ต่างจากภาษาไทยมากนัก
กล่าวได้ว่าเหมือนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับสำหรับนามในภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่ 5 ชนิดคือ

  1.วิสามานยนาม  proper noun
คือชื่อเฉพาะของคน สัตว์ และสิ่งของ เช่น John,Kimberly,Canadas,Britain, Bangkok,Niles
อย่าง
ในตัวอย่างนี้ก็จะมีทั้งชื่อคน ทั้งชายและหญิง ชื่อประเทศ ชื่อเมือง
ชื่อแม่น้ำ ชื่อยอดเขา
ถ้าเป็นในภาษาไทยเรียกง่ายๆก็คือคำนามชี้เฉพาะเจาะจงนั่นเองครับ

2.สามานยนาม  (Common Noun)
คือ
ชื่อทั่วไปของคนสัตว์และสิ่งของเช่น dog(สุนัข), cat(แมว), horse(ม้า), castle(ปราสาท), table(โต๊ะ), pencil(ดินสอ) เป็นต้น
ถ้าเรียกในอีกชื่อหนึ่งก็คือคำนามทั่วไป

3.สภาววัตถุนาม (material noun)
คำพวกนี้ถ้าในภาษาไทยจะจัดเป็นกลุ่มคำวิเศษณ์เพราะว่าเป็นคำที่นำมาขยายนามที่ผมเติมสภาวะเข้าไปด้วยเพราะเป็นการบอกถึงสภาวะของสิ่งของนั้นๆในสภาวะที่เป็นวัตถุดิบ เช่น copper(ทองแดง), leather(หนัง), fur(ขนสัตว์), pearl(ไข่มุก), silver(เงิน), gold(ทอง) เป็นต้น

4.สมุหนาม collective noun
คำพวกนี้ก็คือคำนามรวมหมู่เช่นในภาษาไทยก็จะมีคำว่าโขลง,ฝูง, เหล่า, เผ่า, กอ เป็นต้น ถ้าลองมองเป็นภาษาอังกฤษ ก็จะมีเช่น crowd (ฝูงชน), flock (ฝูงสัตว์), herd (ฝูง), shoal (ฝูงปลา), bunch (พวง) เป็นต้น

อาการนาม abstract noun

5.อาการนาม abstract noun
คือนามที่ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวมีตน บางทีเราก็จะเรียกพวกนี้เป็นคำนามธรรมบ้าง คำพวกนี้ในภาษาไทยนั้นเรามักจะใช้คำว่า การ และ ความ นำหน้าเช่น การกินการนอนการอยู่อาศัยความสุขความตายความสวย คำพวกนี้มักเป็นการแปลงจากรูปของตัวมันเองเช่นต้องแปลงจากคำกริยาเป็นนามหรือไม่ก็แปลงจากคำวิเศษณ์เป็นคำนามถ้าในภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า wealthy(ความร่ำรวย),happiness(ความสุข),failure(ความล้มเหลว), beauty(ความสวย) เป็นต้น
การใช้นามไม่ใช่เรื่องยากนะครับ เพราะเหมือนๆกับในภาษาไทยเลยก็ว่าได้ครับเพียงแต่คำในภาษาอังกฤษก็มีสิ่งที่เราต้องระวังเมื่อแปลก็คือ คำในภาษาอังกฤษนั้นเป็นคำที่มีพจน์ด้วยนะครับ ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้เพิ่มเติมคือกลุ่มนามพหูพจน์
Plural noun และนามเอกพจน์ singular noun ครับ
Singular noun หรือนามเอกพจน์หมายถึงคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่มีจำนวนเดียวเท่านั้นโดยมี a,an หรือ the นำหน้าคำนาม
Plural noun คือนามพหูพจน์หมายถึงคนสัตว์สิ่งของสถานที่ที่มีจำนวนมากกว่า 1 ขึ้นไป