ยืม, ขอยืม, ให้ยืม
Borrow, Lend, Loan
Borrow  หมายถึง ขอยืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากอีกบุคคลหนึ่งไปแล้วนำมาคืนภายหลัง
เช่น
I need to borrow five thousand pounds from you
ผมมีความจำเป็นต้องยืมเงินจากคุณสัก 5,000 ปอนด์
Lend  หมายถึง ให้ยืม อาจใช้ได้ทั้งกับเงินทองและสิ่งของต่างๆ
เช่น
Could you lend me your car?
คุณให้ฉันยืมรถของคุณได้ไหม?
Loan  หมายถึง  ให้กู้  หรือให้ยืมอย่างเป็นทางการและระยะยาวนาน
ถ้าเป็นคำนามจะหมายถึง สินเชื่อ 
เช่น
He loan money from a bank.
เขากู้เงินจากธนาคาร