เยี่ยมเยียน, ไปเยี่ยม
Call on, Drop in, Visit
Call on  หมายถึง ไปเยี่ยม, แวะเยี่ยม ใช้เฉพาะกับกรไปเยี่ยมคนเท่านั้น
เช่น
Please call on me next time if you go there.
กรุณาไปเยี่ยมฉันบ้างโอกาสหน้า ถ้าคุณไปที่นั่น
Drop in  หมายถึง การไปเยี่ยมคน โดยที่ไม่ได้นัดหมายไว้ก่อน บางกรณีก็อาจใช้ำว่า Drop by แต่ไม่ได้หมายความว่าไปเยี่ยม แค่ไปพบหน้าเฉยๆ หรือ ทิ้งของฝากไว้หน้าประตูบ้าน
เช่น
If there’s anything you want to see me, just drop in.
(if there’s anything you want to see me, just drop by.)
Visit  หมายถึง ไปเยี่ยม, ไปเที่ยว, ไปชม ใช้ได้กับการไปเยี่ยมทั้งคนและสถานที่ 
เช่น
I visited my aunt when I went to my hometown.
ฉันไปเย่ี่ยมป้าของฉันเมื่อฉันกลับไปบ้านเกิด