ทันที
At once, Directly, Immediately, Instantly, Suddenly
At once  หมายถึง ทันทีทันใด เป็นคำธรรมดาที่เราใช้ทั่วไปในความหมายว่า ทันที หรือ ทันใด ตำแหน่งในประโยคก็ให้วางไว้หลังกริยา ถ้ากริยามีกรรม หรือ คำขยายอื่นใด ให้วางไว้หลังกรรม หรือ คำขยายตัวนั้น เช่น
When I saw her, I stopped at once.
เมื่อฉันเห็นเธอ ฉันหยุดทันที
Directly  หมายถึง ทันทีทันใด, ใช้เช่นเดียวกับ at once
เช่น
I asked her a question. She answered me directly.
ฉันถามคำถามกับหล่อน หล่อนก็ตอบทันทีเลย
Immediately  หมายถึง ทันทีทันใด ใช้เช่นเดียวกับคำ at once
เช่น
Stop that immediately.
จงหยุดสิ่งนั้นเสียโดยเร็ว
Instantly  หมายถึง ทันทีทันใด ใช้เช่นเดียวกับ Directly
เช่น
Answer me instantly I have little time.
ตอบฉันเร็วๆ หน่อยเพราะฉันมีเวลาน้อย
Suddenly  หมายถึง ฉับพลัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด
เช่น
Suddenly the car was broken