ทน – อดทน
bear, put up with, stand, tolerate, last long, endure, patient, suffer
Bear  หมายถึง  ทนต่อความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ และให้สังเกตว่า bear นิยมใช้ในประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามที่มี can, could เสมอ
เช่น
Put up with หมายถึง อดทนต่อบางคนหรือต่อบางสิ่ง โดยไม่ปริปากเลย
เช่น
He is very selfish and all his friends have to put up with him.
เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวมาก จนเพื่อนๆ ของเขาต้องยอมอดทน
Stand หมายถึง อดทน หรือ ทนต่อสภาวะต่างๆ ที่มากระทบ ใช้เหมือนกับ bear 
เช่น
I can’t stand seeing her cry.
ฉันทนไม่ได้ที่เห็นเธอร้องไห้
I can’t bear staying with him longer.
ฉันทนไม่ไหวที่จะอยู่กับเขาต่อไป
Tolerate  หมายถึง  ความอดทน, อดกลั้น ใช้เหมือน put up with คือ อดกลั้นไม่แสดงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เช่น
He has to tolerate his brother’s impudence.
เขาต้องยอมอดกลั้นต่อความอวดดีของน้องชายเขา
I tolerated his laziness.
ฉันอดทนต่อความขี้เกียจของเขา
Last long หมายถึง ทนทาน, แข็งแรง, ใช้ได้นาน 
เช่น
This telephone seems to last long.
Endure  หมายถึง  ทนต่อความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างรุนแรง และ ระยะเวลาแห่งการทนมักจะนาน 
เช่น
ถ้าความช่วยเหลือยังมาไม่ถึง เราจะต้องอดทนจนถึงที่สุด
Patient  หมายถึง  อดทน คำนี้เป้นคำรวม หมายถึง ทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วย และอาจอดทนรอคอยสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่างสงบ 
เช่น
You have to be patient One day you will get it exactly.
คุณจะต้องอดทนหน่อย สักวันหนึ่งคุณก็จะได้สิ่งนั้นมาอย่างแน่นอน
Suffer  หมายถึง  สู้ทน, อดทนต่อความเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บ ความลำบากต่างๆ
 เช่น
I suffers from a headache.
ฉันอดทนกับการปวดหัว