ตาย
Die, Dead, Deceased, late, lifeless, pass away

Die  หมายถึง “ตาย เป็นคำกว้าง ๆ แทบจะกล่าวได้ว่าอะไรก็ตามที่ตาย ใช้คำนี้ได้ทั้งนั้น
เช่น
His father died ten years ago.
พ่อของเขาตายเมื่อ 10 ปีก่อน
My dog died yesterday.
สุนัขของฉันตายเมื่อวานนี้
Dead  หมายถึง “ตาย ใช้เหมือนกับ die แต่ข้อควรระวังสำหรับ Dead ก็คือว่า Dead เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) ต้องใช้กับ verb to be หรือ ประกอบนาม คำนี้ไม่ใช่ Past Tense ของ die อย่างที่คนส่วนมากเข้าใจกัน”
เช่น
I saw a dead dog by the roadside. 
ฉันเห็นสุนัขตายอยู่ข้างถนน
The dead are not able to speak with us.
คนที่ตายแล้วไม่สามารถพูดกับเราได้
Deceased  คำนี้เป็นภาษาหนังสือและภาษาทางกฏหมาย หมายถึง “คนที่เพิ่งตาย หรือ ที่ตายจากไปไม่นานนัก กรณีที่ใช้อย่างนามต้องมี the นำหน้าคำ deceased ทุกครั้งด้วย” 
เช่น
I used to know the deceased quite well.
ฉันเคยรู้จักผู้ตายเป็นอย่างดี
The relatives of the deceased couple are bewailing.
ญาติๆ ของสองสามีภรรยาที่ตายกำลังเศร้าโศก
late  คำนี้โดยทั่วไปจะเข้าใจว่าแปลว่า “สาย” เท่านั้น เช่น ไปทำงานสาย เป็นต้น แต่จริงๆ แล้ว late ยังหมายถึง “ตาย” ได้อีกด้วย ถือเป็นคำที่ใช้นำหน้าตำแหน่งหรือชื่อของผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่ได้ตายไปแล้วและมีคนมาสืบแทนตำแหน่งต่อไป ตามนัยนี้ late ให้แปลว่า “ตาย” 
เช่น
The late Prime Minister had many wives.
นายกรัฐมนตรีคนก่อนที่ถึงอสัญกรรมแล้ว มีภรรยาหลายคน
I knew her late husband.
ฉันรู้จักสามีคนก่อนที่ตายไปแล้วของเธอ
Lifeless  หมายถึง “ตาย” หรือ ปราศจากชีวิต ใช้ได้กับคน สัตว์ และสิ่งของ เวลาพูด หรือ เขียนจะใช้ประกอบหน้านาม หรือ วางไว้หลัง verb to be ได้ทั้งนั้น (ส่วนมากนิยมใช้ในภาษาวรรณคดี)” 
เช่น
He found a lifeless body.
เขาได้พบร่างอันปราศจากชีวิต
Everybody knows that the stones are lifeless.
ทุกคนรู้ว่าหินเป็นสิ่งไม่มีชีวิต
Pass away  คำนี้เป็นสำนวน “แปลว่า” ตาย เหมือนกับ die ใช้กับคนโดยเฉพาะ หรือ อาจแปลอย่างธรรมดาก็ได้ หมายถึง ปล่อยให้ผ่านไป ปล่อยให้ล่วงไป”
เช่น
The old man passed away last night.
ชายแกได้ตายแล้วเมื่อคืนนี้
He passed the time away by reading a book.
เขาปล่อยเวลาให้ผ่านไปด้วยการอ่านหนังสือ