Archive for: April 2014

แปลไทยเป็นอังกฤษ เรื่อง McDonald s to put ingredients on Web

Written on April 2, 2014 in Uncategorized

แปลไทยเป็นอังกฤษ เรื่อง McDonald’s to put ingredients on Web นิวยอร์ก – แม็คโดนัลด์เครือร้านอาหารจานด่วนอันดับหนึ่งของโลกได้ตัดสินใจที่จะให้ข้อ...

Continue reading

แปลไทยเป็นอังกฤษ เรื่อง Elijah Wood is a hard hobbit to break

Written on April 2, 2014 in Uncategorized

แปลไทยเป็นอังกฤษ เรื่อง Elijah Wood is a hard hobbit to break เอลิจาวูด เป็นฮ็อบบิตที่เอาชนะได้ยาก นักแสดงหนุ่มที่แสดงแบบโฆษณาสารพัดเป็นครั้งแรก ...

Continue reading

แปลไทยเป็นอังกฤษ เรื่อง Dengue jab 5 years away

Written on April 2, 2014 in Uncategorized

แปลไทยเป็นอังกฤษ เรื่อง Dengue jab 5 years away วัคซีนเชื้อเดงกิอีกห้าปีได้ผล มีการคาดการณ์ว่านักวิทยาศาสตร์ไทยจะสร้างวัคซีนป้องกันโรค...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 3 (ตอนจบ)

Written on April 1, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 3 (ตอนจบ)3) Or-type รวมทั้งคำที่มีลักษณะคล้าย or สันธานหรือ Conjunction ในหมวดนี้มีไว้สำหรับใช้เชื...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 2

Written on April 1, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 2 2) But-type รวมทั้งคำที่มีความหมายคล้าย but นำไปใช้เชื่อมประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 1

Written on April 1, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 1 Conjunctions หรือ สันธาน ที่กล่าวมาแล้วนั้นแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิดคือ 1. Co-ordinate Conjunctions แป...

Continue reading
© Copyright 2020