ตอบ, ตอบรับ, โต้ตอบ
Answer, Reply, Respond, Retort
Answer  หมายถึง  “ตอบคำถาม, ตอบจดหมาย, เป็นคำใช้ได้ทั่วไป อาจใช้ในรูปอกรรมกริยาหรือสกรรมกริยาได้ทั้งนั้น” เช่น
“Did he win?”  เขาชนะหรือ?
“No, ” I answer.  ผมตอบไปว่า “ไม่”
You didn’t answer my letter.  คุณยังไม่ได้ตอบจดหมายของผมเลย
Reply  หมายถึง “การตอบคำถาม หรือ การโต้ตอบข้อคิดเห็นของคนอื่นซึ่งดูแล้วก็ใช้เหมือนกับ answer แต่คำว่า Reply ใช้อย่างเป็นทางการหรือเป็นกิจจะลักษณะมากกว่า นอกจากนี้แล้วต้องตามด้วย to ทุกครั้ง ยกเว้นใช้อย่างอกรรมกริยา (Intransitive verb)” 
เช่น
She will reply to my email next week.
เธอจะตอบอีเมล์ของฉันสัปดาห์หน้า
I sent you an email, but you never replied.
ฉันส่งอีเมล์ให้คุณ แต่คุณไม่เคยตอบเลย

Respond  คำนี้หมายถึง “การตอบโต้ทันทีทันใดโดยที่ไม่มีการลังเลใจอะไรทั้งสิ้น ทั้งนี้คงเนื่องมาจากเตรียมมาพร้อม ได้ข้อมูลมาอย่างชัดเจน หรือ ได้ศึกษามาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นเอง และต้องใช้ควบกับ to เสมอ” 
เช่น
The government responded to the offer of people.
รัฐบาลได้ตอบรับข้อเรียกร้องของประชาชนแล้ว
Retort  คำนี้นิยมใช้ในภาษาเขียนหรือภาษาหนังสือ หมายถึง “ตอบรับ หรือ ตอบโต้อย่างรุนแรง ด้วยอาการที่มีความโกรธแฝงอยู่ด้วย”
เช่น
He retorted that was not his fault.
เขาตอบไปอย่างรุนแรงว่านั่นไม่ใช่ความผิดของเขา