อุทาน (Interjection)
     คำจำพวกนี้สังเกตง่ายมากเลยค่ะ มักเป้นคำพูดที่ผู้พูดหรือเขียน กล่าวขึ้นมาลอย ๆ เพื่อเสริมความต้องการทางอารมณ์ โดยการอุทานนั้นในบางกรณีก็ไม่มีความหมายก็ได้ เช่น Ah, Oh เป็นต้น เพียงแต่มีลักษณะความหมายในแง่ของวัจนภาษามากกว่า (ภาษากาย) โดยคำเหล่านี้มีอยู่ชนิดเดียว เช่น
What the hell! What the heck are you thinking?
เป็นบ้าอะไรนี่ คุณคิดบ้าบออะไรอยู่?
     ใช้พูดในลักษณะอาการตกใจ แล้วอุทานออกมาเพื่อบอกอารมณ์โกรธเกรี้ยวอย่างสุด ๆ
Oh! I feel so sorry for your lost.
โอ้… ฉันรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียของคุณด้วยน่ะ
     เป็นลักษณะของการแปลกใจและเสียใจไปด้วยในเวลาเดียวกัน
Fantastic! That idea was brillion.
ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง…ช่างเป็นความคิดที่ล้ำเลิศสุดๆ
ศัพท์ที่มีปัญหา
     ศัพท์ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่มีปัญหากับคนไทยอย่างมาก คือ บางทีเราไม่รู้ว่าคำภาษาไทยคำนี้จะใช้คำภาษาอังกฤษคำไหนดี เนื่องจากมีความหมายเหมือนกันเยอะ หรือแม้กระทั่งคำที่มีความหมายคล้ายๆกันในภาษาอังกฤษ เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้ว บางทีเราจำเป็นต้องเพิ่มคำศัพท์เพื่ออธิบายความหมายของคำศัพท์คำนี้เข้าไปอีก เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยมากขึ้น
     โดยคำที่รวบรวมมาเป็นตัวอย่างนี้ พอจะเป็นตัวอย่างในการเลือกใช้คำในภาษาอังกฤษ และ/หรือ ให้เข้าใจมากขึ้นเวลาแปลเป็นภาษาไทย ถ้าอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ หรือ ตามเว็บไซด์อื่นๆได้เลย…มาดูคำเหล่านี้กัน
โกง, หลอกลวง ภาษาอังกฤษ คือ Cheat, Chisel, Deceive, Defraud, Delude, Fleece graft, Corruption, Rook, Dishonest, Trick, Swindle
Cheat  คำนี้เป็นคำกลางๆ หมายถึง “โกง หรือ หลอกลวง เพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง 
เช่น
I was cheated when I bought a ring
ผมถูกโกงเมื่อตอนที่ผมซื้อแหวนนั้น
Chisel  หมายถึง “ปอกลอก หรือ จะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ “ไถ” นั่นเอง
คำนี้ถ้าเป็น noun แปลว่า สิ่ว 
เช่น
Her ex-husband has chiseled her out of 200 baht.
สามีเก่าของเธอมาไถเงินเธอไป 200 บาท
Deceive  หมายถึง “หลอกลวงคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องไม่เป้นความจริง ไม่ดี ไม่งามให้หลงเชื่อ หรือเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีงาม” 
เช่น
They trust us, so we shouldn’t deceive them. 
เขาไว้ใจเรา ดังนั้นเราจึงไม่ควรไปหลอกเขา
Defraud  คำนี้ออกจะเป็นภาษาหนังสือไปหน่อย หมายถึง “การโกง หรือ หลอกลวงเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง โดยวิธีการทุจริต หรือ ผิดกฏหมาย ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของตัวเอง” 
เช่น
Don’t defraud her of her money. Please give it back to her.
อย่าโกงเอาเงินเธอเลย ให้คืนเงินไปเสียเถอะ
Delude “หลอกลวงให้คนอื่นหรือคู่กรณีเข้าใจผิดหรือตัดสินใจผิดในลักษณะเป็นการตบตาเขา”
เช่น
The good shouldn’t delude others.
คนดีไม่ควรไปหลอกคนอื่นเขา
Fleece  คำนี้มีความหมายเหมือนกับ Chisel คือ หมายถึง “การไปปอกลอกผู้อื่น” 
เช่น
To fleece other is very sin.
การหลอกลวงคนอื่นนั้นเป็นบาปมาก
Graft  “การหลอกลวงโดยอาศัยตำแหน่งเป็นทางหา่เงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด และคำนี้เป็นได้ทั้งคำนามและกริยา มีความหมายกว้างกว่าคำว่า Corruption (เพราะคำนี้หมายถึงการติดสินบนเท่านั้น)”
เช่น
She grafted the police.
เธอได้ติดสินบนตำรวจ
Corruption  คำนี้เป็นคำนาม หมายถึง “การรับสินบน หรือ การติดสินบนได้ทั้งนั้น ซึ่งพฤติการณ์ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการโกง หรือ หลอกลวง” เช่น
The country with high corruption will take disaster to the people.
ประเทศใดที่มีการฉ้อโกงกันอย่างมากจะนำความวิบัติมาให้กับประชาชน
Rook  “การโกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น”
เช่น
Customers are afraid of being rooked by unscrupulous vendors.
ลูกค้ากลัวถูกโกงโดยพ่อค้าที่ไร้จรรยาบรรณ