เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 9

Doped (adj.) ติดยาเสพติดคำนี้เป็นคุณศัพท์มาจาก dope นั่นเอง

Dope pusher (n.) คนค้ายาเสพติด

Dopester (n.) ผู้ทำนายล่วงหน้า โดยเฉพาะหมายถึง ทำนายผลการแข่งขัน

Double cross (v.) หักหลัง, โกง, ทรยศ

Double take (v.) มองดูเป็นครั้งที่สอง ปฏิกิริยาที่รีรออยู่โดยมิได้คาดฝันไว้ก่อน

Dough (n.) (1) เงิน, เงินสด (2) ทหารราบ, ทหารแนวหน้า

Doughboy (n.) เป็นภาษาแสลงใช้กันมาแต่สมัยสงครามกับพวกเม็กซิโก ซึ่งในตอนนั้นได้กินอาหารร้อนๆ เป็นครั้งแรก หลังจากที่สู้รบมาเป็นเวลา 48 ชั่วโมง Dough หมายถึง อาหารที่ทำจากแป้งและข้าวจ้าวผสมกัน แล้วเอาไปย่างในกองไฟที่สุมไว้ สำนวนนี้ยังใช้กันทั่วๆไปในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หมายถึงทหารราบในกองทัพอเมริกัน

Dough-faced (adj.) หน้าซื่อ, ดูท่าทางไม่แสดงอารมณ์ออกมา

Dough-nut ขนมชนิดหนึ่งบางทีเขียนว่า Donut ทำด้วยแป้งเป็นรูปวงแหวนทอด

Dovetail (v.) เข้ากันได้อย่างดี, ประสานกันได้ดี

Downpayment (n.) การจ่ายเงินล่วงหน้าส่วนหนึ่งในการซื้อของ คล้ายเป็นการวางมัดจำหรือเป็นการประกัน คำนี้เรารู้จักกันดีในเมืองไทย บางทีเรียกว่า “เงินดาวน์”

Down-at-hell (adj.) ทรุดโทรม, ไม่มีรูป, ไม่ได้รูป

Downtown (n.) ย่านธุรกิจในเมืองใหญ่, ศูนย์การค้า

Down the line มีความหมายใช้กันสองอย่างคือ ส่วนหนึ่งของนครที่เต็มไปด้วยซ่องโสเภณี และร้านเหล้าชั้นต่ำๆ อีกสำนวนหนึ่งหมายถึง ตามลำดับยศจากสูงมาหาต่ำทำนองเดียวกับไล่เบี้ย เพื่อทราบความจริง

Down the river มักจะพบใช้ในสำนวนว่า

“To sell someone down the river (หักหลังเขา)

Down to earth (adj.) คนพื้นๆ การดูและพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงไม่คิดเอาเอง, มีเหตุผล

Draftee (n.) ผู้ทหารเกณฑ์ คำนี้มาจาก draft ซึ่งเป็นกริยาแปลว่า เรียกคนเข้ารับราชการทหาร

Drag one’s feet (v.) ไม่เต็มใจ, รีรออยู่, ชักช้า

Still the West dragged its feet, thinking, perhaps, it was all a bluff.

ทางตะวันตกยังคงรีรออยู่และคิดว่า บางทีนี่อาจเป็นเพียงการตบตาก็ได้

Dragnet (n.) วิธีที่ใช้รวบรวมหรือจับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Draw (n.) สิ่งที่น่าสนใจ, สิ่งที่ดึงดูดความสนใจ

Drawback (n.) อุปสรรค, สิ่งใดที่ทำให้ความสำเร็จ, ความพอใจและคุณภาพด้อยลง

Dress down (v.) ตำหนิ, ด่า

Drill (v.) ฝึก, เดิน, ย่ำ, เดินทางด้วยเท้า

I had to drill 20 miles that afternoon.

บ่ายวันนั้นผมต้องฝึกเดินย่ำถึง 20 ไมล์

Drink (n.) มหาสมุทร มักจะเขียนว่า the drink

Drink (one’s) beer หยุดพูด, สงบปากเสียง

Finally I had to tell him to drink his beer.

(ในที่สุดผมต้องบอกให้เขาหยุดพูดเสียที)

Drop (v.) หมายถึง ถูกจับ ฆ่า

Drop a brick ทำผิดอย่างเซ่อๆ

Drop dead ใช้เป็นอุทานที่แสดงความไม่เห็นด้วย เย้ยหยัน, ไม่สนใจ คล้ายๆกับว่า “ไปตายซะ”

Drop in ที่ซึ่งเยาวชนไปมั่วสุมกันทำผิดกฎหมาย เช่น สูบกัญชา หรือเฮโรอีน

Drop quiz ปัญหาที่ถมขึ้นมาโดยไม่ประกาศล่วงหน้า

Dropped in the lap ได้รับสิ่งของบางอย่างโดยไม่ต้องขอร้อง

Drive-in (n.) โรงภาพยนตร์กลางแปลง ซึ่งประชาชนขับรถเข้าไปชมโดยนั่งอยู่ในรถของตนเอง คำว่า Drive-in เขาเอามาใช้เป็นคุณศัพท์ขยายคำอื่น เช่น Drive-in restaurant ร้านอาหารที่ต้องขับรถไปนั่งรับอาหาร ในรถยนต์ของตน Drive-in restaurant มักจะตั้งอยู่ริมทางหลวง (High way) และเปิดบริการ 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี Drive in church ซึ่งผู้ไปสวดมนต์หรือฟังเทศน์ขับรถเข้าไปนั่งฟังเทศน์ในรถยนต์ของตนเอง

Driving-Range สนามฝึกหัด ตีกอล์ฟ

Dry-run(n) การซ้อมบทโดยมิได้เข้ากล้องถ่ายจริง หรือแต่งตัวจริง เขาเรียกกันว่า “ซ้อมแห้ง” บางทีเรียก Dry rehearsal

Dry state (n.) รัฐที่มีกฎหมายห้ามดื่มสุรา

Dry (adj.) ไม่น่าสนใจ, มักจะพบในวลีว่า Dry as bone ซึ่งแปลว่า (ไม่น่าสนใจจริงๆ)

Dub (v.) เพิ่ม, เปลี่ยนแปลงและบันทึกเสียงในฟิล์มภาพยนตร์ (พากย์หนัง)

Duck (n.) lame duck governor ผู้ว่าราชการที่ได้ตำแหน่งโดยการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ในปีสุดท้ายจะหมดอายุและไม่มีทางจะได้รับเลือกตั้งใหม่

Dead duck จบสิ้น, ครบอายุ

Duck egg (n). คะแนนศูนย์ที่นักเรียนได้รับจากครู สำนวนนี้ตรงกับเราใช้กันว่า “ไข่ต้ม” เมื่อเราทำคะแนนได้ศูนย์

Duck fit (n.) เกิดอาการโกรธขึ้นมาฉับพลัน

Duck หรือ Duckie (adj.) สวยงาม แต่ใช้ในสำนวนเยาะเย้ยมากกว่า

isn’t that just ducky? นั่นไม่สวยดอกหรือ

Ducks (n.) กางเกงขายาวสักหลาดสีขาว

Duck soup (n.) คนที่หลอกได้ง่าย, คนที่ต้มได้ง่าย

Them big yaps are duck soup for me.

คนโง่ๆพวกนั้นนะ ผมหลอกได้ง่ายๆอยู่หรอก

Dude (adj.) พวกอเมริกันตะวันตกมักจะเรียกคนตะวันออกว่า Dude บางทีก็เรียกว่า a dandy

Dude Ranch (n.) คอกปศุสัตว์ที่จัดไว้ให้พวกทัศนาจรมาพัก

Duffer (n.) บุคคลหรือสิ่งของที่มีลักษณะทำนองสมัครเล่นบางทีใช้เรียกบุคคลที่ไม่เก่ง, ไม่ฉลาดนัก

Dugout (n.) เรือขุด, หรือที่พักทหารที่ขุดเป็นโพลงอยู่ในเขา ป้องกันกระสุนปืนจากข้าศึก

Dump (v.) ขว้างทิ้ง, กำจัดไปเสียให้พ้น

Dug their heels in ปักหลักให้มั่นเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือ ยืนหยัดต่อสู้

Duplex apartment (n.) บ้านเช่าที่มีห้องเช่าทั้งสองชั้น (Apartment with rooms on two floors.)

Duplex house (n.) บ้านสองหลังที่สร้างติดกันเป็นคู่

Dust bowl (n.0 ที่แห้งแล้งทางตะวันตกของอเมริกามีลมพัด แรงพัดฝุ่นตลบอยู่ตลอดเวลา

Dust off (v.) ปัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป ขว้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกไปใกล้ๆ บุคคลใดบุคลหนึ่งแต่ไม่ถูกตัวเขา

Dutch ตามปกติหมายถึง ชาวเนเธอ์แลนด์ และภาษาของคนชาตินั้น แต่เมื่อใช้เป็นสำนวนมีความหมายแปลกไป เช่น

Let’s go dutch = Dutch treat การมีนัดไปเที่ยวซึ่งต่างคนต่างออกเงินของตัวเอง

in dutch อยู่ในภาวะลำบาก

Dutch act (n.) การฆ่าตัวตาย

The guy was ready to pull the Dutch act so I gave him back his dough.

เจ้าหมอนั่นมันจะฆ่าตัวตายฉันเลยคืนเงินให้ไป

Dutch courage (n.) ความกล้าที่เกิดขึ้นเพราะความมึนเมา, ไม่ใช่กล้าจริงๆ

Dynamo (n.) บุคคลที่มีอิทธิพล, มีฤทธิเดช, ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย