เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 41

Obelisk
เสาหินเหลี่ยมทั้งทอน
ปลายเรียวแหลมทำเป็นอนุสาวรีย์
Oblique
เอียง ทแยง เฉียงไปจากเส้นตรง
Oblong
รูปรียาว
Ochre
ดินเหนียวชนิดหนึ่งมีสีต่างๆ
ส่วนมากเป็นสีเหลือง ใช้ทำสี
Octagon
รูปแปดเหลี่ยม
Octastyle
อาคารที่มีเสาแปดต้นด้านหน้า
Oculus
หน้าต่างรูปกลม
Odium
สำนักงาน
Office
ระยะที่วัดโดยลากเส้นให้ตั้งฉากกับเส้นระดับทำเป็นเส้นโค้งรูปตัว
s
Ogee
ลายประดับทำเป็นเส้นโค้งรูปตัว s
Oil painting
ภาพเขียนสีน้ำมัน
One-sided street
ถนนซึ่งมีอาคารปลูกอยู่ด้านเดียว
Onion-skin
กระดาษบางใส
Onyx
หินหลายสี, หินโมรา
Opal
พลอยโอปอ
Opaque
มัว ทึบแสง ไม่ใส
Open newel stairs
บันไดลอยข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งติดกับผนัง
Open roof
หลังคาโล่ง ไม่ดาดเพดาน มองเห็นโครงหลังคาได้
Open tread
บันไดลอยที่เปิดให้เห็นลูกนอนโปร่งโดยไม่มีลูกตั้ง
Open work
ลวดลายโปร่ง เช่น ลูกกรงหน้าต่างเหล็กดัด
Opposite
ตรงกันข้าม
Orange
สีส้ม
Orders
เสาแบบคลาสสิค มี 5 แบบ
Oriel window
หน้าต่างที่ทำยื่นออกมาจากกำแพง
มีเท้าแขนรองรรับ
Oriental
อยู่ทางทิศตคะวันออก
Orientation
การหันทิศทางอาคาร โดยคำนึงถึงทิศทางลม แสงแดด
และการระบายน้ำ
Ormolu (Fr.)
หมายถึง แผ่นทองเหลืองผสมกับทองแดงหรือสังกะสี
หรือบรอนซ์ทอง (Bronze dore) (คำนี้เริ่มมีที่ฝรั่งเศส
แต่กลับไปใช้กันในอังกฤษในฝรั่งเศษไม่ใช้)
Ornament
เครื่องตกแต่ง เครื่องประดับ
Ottoman
เก้าอี้นวมแบบม้านั่ง ไม่มีพนักและเท้าแขน
Outbar
กั้นไว้ด้วยไม้ ลูกกรง หรือรั้วไว้ด้านนอก
Outdoor
กลางแจ้ง
Outage
ประตูทางออก
Outhouse
บ้านหลังนอก
Outline
เส้นรอบนอก รูปร่างสัณฐานที่ปรากฏ
Outskirt
ด้านรอบนอก
Oval
กลมแบบรูปไข่
Overalls
เสื้อกางเกงติดกัน ช่างฟิตใช้สวมทับกันเปื้อน
Overbridge
สะพานที่สร้างให้คนเดินข้ามถนน
Overdoor
ลวดลายที่ตกแต่งเหนือประตูบ้าน, หน้าจั่ว
Overdraw
วาดหรือระบายสีเกินควร
Overfrieze
ลวดลายที่ประดับไว้บนหน้าจั่วเหนือ
ชายคาหรือกันสาด
Overhang beam
คานที่ยื่นออกมา
Overlap joint
ข้อต่อที่ปลายซ้อนแยกกัน แล้วตรึงด้วยสลัก
Overpass
ทางข้าม สะพานที่สร้างให้คนเดินข้ามถนน
Oversize
สิ่งที่ใหญ่เกินขนาด
Overstuffed
เก้าอี้นวมหรือที่นั่งที่บุนวมแน่นทั้งตัวจนอ้วสนตุ้บตั้บ
Ovoid
รูปทรงอย่างรูปไข่
แต่ปลายข้างหนึ่งเรียวและแหลมกว่า
Ovolo moulding
คิ้วนูนโค้งบนผนังตึก,
วงเส้นโค้งหนึ่งในสี่ของวงกลม
Ownership
ความเป็นเจ้าของ
Oyster veneer
แผ่นวีเนียร์ โดยตัดขวางชิ้นไม้เล็กๆ
ของไม้วอลนัท ลาเบอร์นัม โอลิฟและไม้อื่นๆ แสดงให้เห็นลวดลายเป็นวงหมุนของเสี้ยนไม้ขนานกัน
ทำให้มีลักษณะคล้ายเปลือกหอย
วิธีการเช่นนี้พัฒนาขึ้นในฮอลแลนด์ในครึ่งหลังศตวรรษที่ 17