Search by tag: %e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%84

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง First Love

Written on September 24, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง First Love แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง รักแรก By John Clare ประโยคภาษาอังกฤษ I ne’er was struck before that hour With love so sudden and so sweet. Her face it bloomed like ...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Daffodils

Written on September 24, 2014 in Uncategorized

ประโยคภาษาอังกฤษ I wander’d lonely as a cloud That floats on high o’er vales and hills. When all at once I saw a crowd, A host, of golden daffodils; Beside the lake, beneath the trees, Fluttering and dancing in the breeze. แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย ฉันท่องไปต...

Continue reading

แปลภาษอังกฤษเป็นไทย เรื่อง What are the risk factors for cancer?

Written on September 23, 2014 in Uncategorized

แปลภาษอังกฤษเป็นไทย เรื่อง What are the risk factors for cancer? Tobacco use is the cause of about 22% of cancer deaths. Another 10% is due to obesity, a poor diet, lack of physical activity, and drinking alcohol. Other factors include certain infections, exposure to ionizing radiation, and environm...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Your shinning eyes

Written on September 23, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Your shinning eyes Your shinning eyes By Anonymous Your shining eyes and golden hair. Your lily-rosed lips most fair, Your other beauties that excel: Your men cannot choose but like them well. But when for them they say they’ll die, Believe them not, they do but lie. ...

Continue reading

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A dream of dreams

Written on September 22, 2014 in Uncategorized

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง A dream of dreams By Gloria Jean Berry You have come to me from a distant land. Dreamer of dreams, to fill my hearts desire, Sweet music flowing from your nimble hand That plays within……to light my passion’s fire. A symphony of word and thought you bring. Exciteme...

Continue reading
© Copyright 2020