Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-sentences-%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad

เรียนภาษาอังกฤษ (Sentences) เบื้องต้น

Written on October 24, 2013 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ (Sentences) เมื่อเราพูดหรือเขียนเราต้องใช้คำต่างๆ ด้วยคำเหล่านี้เราพยายามที่จะทำให้คนอื่นๆ เข้าใจในสิ่งที่เราป...

Continue reading
© Copyright 2020