Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-idioms

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Idioms (สำนวน) ตอนที่ 1

Written on March 14, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Idioms (สำนวน) ตอนที่ 1 นักศึกษาทั้งหลายครับ เราได้ทราบมาแล้วเกี่ยวกับ Preposition ทั้งที่เป็นชนิดของคำ ตลอดถึง กา�...

Continue reading
© Copyright 2020