Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-direct-an

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Direct and Indirect Speech

Written on June 21, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Direct and Indirect Speech ถาม : Direct Speech คืออะไร รูปแบบของ Direct Speech มีกี่ชนิดอะไรบ้าง จงอธิบายมาให้ละเอียด ตอบ : Direct Speech คือ “การนำ�...

Continue reading
© Copyright 2020