Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-countable

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Countable and Uncountable Noun

Written on November 26, 2013 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Countable and Uncountable Noun ถาม : Countable Noun คืออะไร? Noun ชนิดไหนบ้างที่จะถือได้ว่าเป็น Countable Noun จงอธิบาย? ตอบ : Countable Noun แปลว่า “นามนับไ...

Continue reading
© Copyright 2020