Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-adverb

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ADVERB และ ADJECTIVE ที่มีรูปเหมือนกัน

Written on March 12, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ADVERB และ ADJECTIVE ที่มีรูปเหมือนกัน ถาม : คำอะไรบ้างที่มีรูปเหมือนกันทั้งเป็น Adverb และ Adjective และเราจะรู้ได้อย่างไ�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 6 (ตอนจบ)

Written on March 9, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 6 (ตอนจบ) 6. Adverb of Quantity (ตำราบางเล่มเรียก Adverb of Degree) แปลว่า “กริยาวิเศษณ์บอกปริมาณหรือบอกระดับความมากน้�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 5

Written on March 9, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 5 4) ถ้าประโยคนั้นเป็นประโยคอุทาน และขึ้นต้นประโยคด้วย how ให้วาง Adverb บอกกริยาอาการไว้หลัง how ตลอด�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 4

Written on March 9, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 4 ถาม : Adverb of Manner เมื่อนำมาขยายกริยามีหลักการวางได้อย่างไรในประโยค ขอให้อธิบายมาพร้อมยกตัวอย่า�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 3

Written on March 4, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 3 1.4 ถ้าประโยคนั้น เป็นประโยคปฏิเสธโดยมี not มาแสดงการปฏิเสธ ให้เรียง Adverb บอกความถี่ไว้หลัง not ตลอ�...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 2

Written on March 4, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 2 ถาม : ถ้า Adverb of Place มาขยายกริยาพร้อมกันทีเดียวตั้งแต่ 2 คำหรือ 2 ตัวขึ้นไปจะมีหลักการวางอย่างไร ? ต...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 1

Written on March 3, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adverb ตอนที่ 1 ถาม : Adverbs แบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง ? และแต่ละชนิดเมื่อนำมาใช้มีตำแหน่ง (Position of Adverb) วางไว้ตรงไห�...

Continue reading
© Copyright 2020